Zkušební laboratoř AL DFJP

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Zkušební laboratoř AL DFJP
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 037 427

E-mail: Ing. Martin Kohout PhD. (vedoucí zkušební laboratoře)