Přepravní laboratoř

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Přepravní laboratoř
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 400, 466 036 092

E - mail: petr.prusa@upce.cz