Seberozvojová a růstová skupina

13. 1. 2020
Apupa

Skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří mají zájem rozvíjet
se v jakékoli oblasti svého života. Můžete očekávat příjemnou a bezpečnou
atmosféru pod vedením hlavní lektorky, Mgr. Hany Jelínkové a jejích kolegů.

Skupina je pro studenty Univerzity Pardubice zdarma
a probíhá každý čtvrtek v prostorách akademické poradny na FEI,
v čase 15.30–17.00 hodin.

Pozor! Od 9.1.2020 opět pokračuje!