Uznávání zahraničního vzdělávání

České zákony nařizují ověření veškerého vzdělání získaného v zahraničí za účelem přijetí ke studiu na univerzitě. Tvoje dokumenty musí být legalizované, přeložené do českého nebo anglického jazyka (případně originálně ve Slovenštině), a tvé vzdělání musí projít procesem uznávání zahraničního vzdělání. Ověření zahraničního vzdělání je spojeno s poplatkem 600 Kč za každou fakultu, na kterou se hlásíš.

Tento proces se týká pouze uchazečů o studium na Univerzitě Pardubice. Pokud potřebujete uznat vzdělání z jíného důvodu (tzv. nostrifikace), informace naleznete na:
https://www.upce.cz/studium/uznavani-stud.html


Informace v dalších jazycích:
English version


false

Dokumenty, které budeš potřebovat záleží na úrovni studia, kam se hlásíš:

 •     Do bakalářského programu potřebuješ maturitní vysvědčení
 •     Do magisterského programu potřebuješ diplom z bakalářského studia a dodatek k diplomu
 •     Do doktorskému programu potřebuješ diplom z magisterského studia a dodatek k diplomu

Jak provést legalizaci a jestli je třeba nechat dokument přeložit ti napoví náš průvodce níže:

false

Jak si nechat uznat své vzdělání?

Země původu tvého vzdělání:

Tvé dosažené vzdělání je:

Je originál tvého diplomu v češtině, slovenštině nebo angličtině?

Based on your selection:

Krok A - Legalizace

Krok B - Překlad legalizovaných dokumentů

Krok C

 • Až budeš mít hotové kroky A a B, vytiskni tento formulář a pošli ho na následující adresu:

  Fakulta, na kterou se hlásíš - studijní oddělení
  Studentská 95
  532 10 Pardubice
  Czech Republic

false

Máte dotazy? Obraťte se na nás

Konkrétní detaily (např. termíny dodání dokumentů) se liší dle fakulty, na kterou se hlásíte. Kontaktujte prosím studijní oddělení své budoucí fakulty. Kontakty naleznete na https://studuj.upce.cz/kontakty

false
true

Studuj a nechej tu svůj otisk

Přečti si informace o studiu, přihláškách a přijímacím řízení