Víza a vstup do země

Česká republika je členským státem EU, studenti ze zemí EU víza nepotřebují.

Jako zahraniční student přicházející z tzv. třetí země musíš požádat buď o vydání dlouhodobého víza za účelem studia nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

Na území ČR nelze vstoupit bez platného víza a pasu.

Žádosti se podávají pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož jsi občanem, nebo který vydal tvůj cestovní doklad, nejpozději 60 dní před předpokládaným termínem odjezdu.

Určitě budeš potřebovat:

1. Pas (platný ještě minimálně tři měsíce po termínu předpokládaného ukončení studia)

2. Rozhodnutí o přijetí (vydává Univerzita Pardubice po ukončení přijímacího řízení)

3. Potvrzení o ubytování cizince v ubytovacím zařízení (pro ubytované vydává Správa kolejí menz Univerzity Pardubice).

4. Potvrzení o zajištění finančních prostředků k pobytu na území ČR (výpis z bankovního účtu)

5. Doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaného ve tvé zemi

6. Výpis z rejstříku trestů v ČR ( formulář poskytují ambasády ČR)

7. Zdravotní pojištění

8. Pasovou fotografii

V době trvání pandemie nemoci Covid-19 ambasády České republiky v rámci vízového procesu vyžadují Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit. Pro detailní informace ohledně tohoto potvrzení kontaktujte své studijní oddělení.

false

Detailní informace najdeš webu českého velvyslanectví nebo konzulátu ve své zemi

Všechny informace týkající se vstupu do České republiky pro občany třetích zemí (zemí mimo EU) najdete na webu Ministerstva vnitra ČR:

false

Máte dotazy? Obraťte se na nás

 Martina Votoupalová,

Martina
Votoupalová


Rektorát a celouniverzitní útvary

martina.votoupalova@upce.cz
466 036 445
true

Studuj a nechej tu svůj otisk

Přečti si informace o studiu, přihláškách a přijímacím řízení