Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Univerzita Pardubice je otevřena studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým vytváří vhodné podmínky pro to, aby mohli dosáhnout stejné úrovně vzdělání jako všichni ostatní. Vstříc vychází i uchazečům se smyslovým či tělesným postižením a různými disfunkcemi, jenž je při přijímacím řízení oproti ostatním znevýhodňují. Konkrétní podpora se vždy odvíjí od individuálních potřeb studenta. Míru znevýhodnění je možné snížit např. zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky, či přizpůsobením formy přijímacích zkoušek potřebám studenta. Systém podpory studentů i uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami je zachycen ve směrnici č. 3/2013 Podpora uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice.
Jste-li uchazečem se speciálními potřebami a máte-li zájem dozvědět se víc o možnostech, které univerzita v tomto ohledu nabízí a co by mohla nabídnout konkrétně Vám, pak se neváhejte obrátit na speciální pedagožku PeadDr. Zdenku Šándorovou,Ph.D., e-mail: zdenka.sandorova@upce.cz, tel. číslo 466 036 623; 6481.
Více informací o možnostech studia pro handicapované, včetně přehledu vhodných oborů a informací o programu osobní asistence, naleznete zde. Informační brožutu s popisem bezbariérovosti univerzity naleznete zde.