Péče o handicapované studenty

obrázek vozíčkář
 • Otevřenost studia na vysoké škole pro všechny studenty je naší prioritou.
 • Vytváříme kvalitní podmínky pro studium a pobyt na univerzitě i pro studenty se zdravotním postižením.
 • Odstraňujeme postupně architektonické bariéry v jednotlivých objektech univerzity, posluchárnách, vysokoškolských kolejích, menze, knihovně, tělocvičnách atd.
 • Nové objekty splňují požadavky na užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Informační technologie (wi-fi připojení v rámci kampusu nebo e-learningová podpora) přispívají k lepší integraci zdravotně postižených studentů a jejich přístupu k informacím a studijním materiálům.
   
 • Následujeme trendy v IT technologiích s cílem usnadnit komunikaci nevidomým a neslyšícím studentům.
 • Pro studenty, kteří ke svému studiu, příp. i pobytu na univerzitě, potřebují pomoc, je připraven systém tzv. „studijní asistence“ – systém spolupráce studentů pomáhajících těm, kteří pomoc – asistenci potřebují. Zároveň poskytujeme studentům s fyzickýcm či smyslovým handicapem možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek s účelem zlepšení kvality jejich studia.
   
   
  Univerzita Pardubice…
  přátelská ke všem studentům