Specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Cílem specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí o dovedností odpovídajícím požadavkům specializované způsobilosti podle §51 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Podrobnosti zde.
Bližší informace:
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
telefon 466 037 725
e-mail: eva.hlavackova@upce.cz