Vazba závěrečných prací

Vazba bakalářských a diplomových prací na počkání.
Vazba je možná pouze v případě, že si předem objednáte desky a to OSOBNĚ nebo ELEKTRONICKY.

false

OBJEDNÁVKA DESEK

Osobně:
Na to je třeba přijít do knihárny (suterén budovy FES, Stavařov, Studentská 84) a:
1. Přinést návrh potisku na desky (list A4 s názvem univerzity, fakulty, typ práce, rok odevzdávání a jméno).
2. Nahlásit počet listů práce (+,- 5 listů) - včetně úvodních listů a příloh (kvůli velikosti hřbetu).
3. Zvolit barvu desek (černá, modrá, zelená, bordó) a barvu písma na desky (stříbrná, zlatá).
4. Vědět, kolik pevných desek potřebujete připravit.

Elektronicky:
Druhou možností je objednat si desky prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře:

false

Objednávky desek na vazbu závěrečné práce 2020Základní údaje

Návrh desek

Barva desek

černá modrá zelená bordó

 

Barva písma

Zlatá Stříbrná

 

Velikost a počet desek

Velikost desek/hřbetu - závisí na počtu listů +/- 5 (včetně úvodních listů a příloh)
 

Datum vyzvednutí

Datum na kdy chcete mít desky připravené.

Po odeslání vaší objednávky bude na váš e-mail odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.
Na tento e-mail neodpovídejte.
Po obdržení vaší objednávky vás budou pracovníci polygrafického střediska informovat o dalším průběhu.

true

CENA DESEK

Cena vazby se pohybuje podle počtu listů práce od 235,- Kč do 295,- Kč za 1 kus.
Cena vazby je včetně 4 řádků ražby na desky.

Množstevní sleva! Každá třetí, čtvrtá a další vazba se stejným textem je za jednotnou cenu 190,- Kč. Toto je cena včetně 4 řádků ražby na desky.

Kroužková vazba je možná bez předchozí domluvy.
Cena se pohybuje podle počtu listů práce od 25,- Kč do 35,- Kč

Výměnu listů v již svázané práci provádíme výhradně u prací vázaných u nás.

OBJEDNÁVKA A CENA TISKU

Polygrafické středisko nabízí i možnost tisku vaší závěrečné práce.

Elektronicky:
Práci nám můžete poslat
minimálně den před termínem vyzvednutí vazby ve formátu PDF na tisk@upce.cz. Do zprávy vypište barevné strany a počet výtisků. V případě oboustranného tisku napište do poznámky.

Osobně:
Tisk práce je také možný na počkání těsně před předáním k vazbě v kanceláři polygrafického střediska na budově EA v přízemí hned za vrátnicí. Kancelář označena barevným letáčkem.
Platební možnosti: hotově
Cena A4: barevně 6,- Kč   černobíle 1,- Kč

Nebo v Kopírovacím a internetovém centru na budově DB za posluchárnou B1.
Platební možnosti: konto studentské karty

Provozní doba pro vazbu:                            Provozní doba pro tisk v kanceláři na budově EA:
09.00–11.00 hodin                                         08.30–11.30 hodin
12.00–13.30 hodin                                         12.30–13.30 hodin

Kontakty:

diplomka@upce.cz                                     tisk@upce.cz 
+420 466 03 6053                                       + 420 466 03 6044 (6045)

false

PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PRO ZVEŘEJNĚNÍ A TISK

FORMÁLNÍ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Dle směrnice č. 7/2019 vydané Univerzitou Pardubice je dána všem závěrečným pracím jednotná formální úprava.
Zkontrolujte si, prosím, zda máte ve své práci vloženo správné znění „Prohlášení autora“.

PŘÍPRAVA KVALITNÍHO PDF

V následujících krocích je vysvětleno jak připravit kvalitní PDF, které je určeno jak pro archivaci tak pro bezchybný a kvalitní tisk.

false

OBOUSTRANNÝ TISK ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Pro oboustranný tisk je nejjednodušší připravit vaši závěrečnou práci se stejnými okraji na obou stranách. Tím se vyhnete formátování pro levou a pravou stranu.
Pokud se rozhodnete, že širší a užší okraje chcete dodržet, je třeba myslet na následující skutečnosti.

1) všechny úvodní listy (titulní list, zadání práce, prohlášení, poděkování, anotace, obsah, seznamy a terminologie) budou tištěny jednostranně.
Toto bude 1. oddíl, který bude takto naformátován:

  • číslované stany, ale číslo se nezobrazuje
  • okraje na všech stranách stejné

2) zbytek stran od kapitoly ÚVOD je 2. oddíl, nebo můžete mít práci rozdělenou na více oddílů bude tištěn oboustranně.
Pro zbytek dokumentu je potřeba zvolit následující formátování:

  • číslované stany, číslo se zobrazuje
  • střídá se dlouhý (3,5 cm ve hřbetu) a krátký okraj (1,5 cm na kraji)
false
true