Vazba závěrečných prací

Vazba bakalářských a diplomových prací na počkání.
Vazba je možná pouze v případě, že si předem objednáte desky a to OSOBNĚ nebo ELEKTRONICKY.

OBJEDNÁVKA DESEK

Osobně:
Na to je třeba přijít do knihárny (suterén budovy FES, Stavařov, Studentská 84) a:
1. Přinést návrh potisku na desky (list A4 s názvem univerzity, fakulty, typ práce, rok odevzdávání a jméno).
2. Nahlásit počet listů práce (+,- 5 listů) - včetně úvodních listů a příloh (kvůli velikosti hřbetu).
3. Zvolit barvu desek (černá, modrá, zelená, bordó) a barvu písma na desky (stříbrná, zlatá).
4. Vědět, kolik pevných desek potřebujete připravit.
5. Přinést zálohu, alespoň 150,- Kč za kus.

Elektronicky:
Druhou možností je objednat si desky prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře:

false

Formulář objednávky desek na vazbu závěrečné práce 2020

 
1 Start 2 Complete

Základní údaje

Návrh desek

Barva desek

černá modrá zelená bordó

 

Barva písma

Zlatá Stříbrná

 

Velikost a počet desek

Velikost desek/hřbetu - závisí na počtu listů +/- 5 (včetně úvodních listů a příloh (kvůli velikosti hřbetu))

Datum vyzvednutí

Datum na kdy chcete mít desky připravené.

Po odeslání vaší objednávky bude na váš e-mail odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.
Na tento e-mail neodpovídejte.
Po obdržení vaší objednávky vás budou pracovníci polygrafického střediska informovat o dalším průběhu. V případě, že tento email neobdržíte, informujte nás, prosím, na e-mailové adrese diplomka@upce.cz. Do předmětu zprávy napište: Neobdržel/a jsem potvrzovací email objednávky na jméno „zde uveďte vaše jméno“.

true

CENA DESEK A TISK

Cena vazby se pohybuje podle počtu listů práce od 235,- Kč do 299,- Kč.
Cena vazby je včetně 4 řádků ražby na desky.

Množstevní sleva! Každá třetí, čtvrtá a další vazba se stejným textem je za jednotnou cenu 190,- Kč (včetně DPH). Toto je cena včetně 4 řádků ražby na desky.

Kroužková vazba je možná bez předchozí domluvy – stačí jen donést vytisknutou práci a nahlásit, že přijde svázat do kroužkové vazby.

Polygrafické středisko nabízí i možnost tisku vaší závěrečné práce.

Tisk práce je možný na počkání těsně před předáním k vazbě v kanceláři polygrafického střediska na budově EA v přízemí hned za vrátnicí. Kancelář označena barevným letáčkem.
Platební možnosti: hotově.

Nebo v Kopírovacím a internetovém centru na budově DB za posluchárnou B1.
Platební možnosti: konto studentské karty.

 

Provozní doba pro vazbu:                            Provozní doba pro tisk v kanceláři na budově EA:
09.00–11.00 hodin                                         08.30–11.30 hodin
12.00–13.30 hodin                                         12.30–13.30 hodin

Kontakty:

diplomka@upce.cz                                     tisk@upce.cz 
+420 466 03 6053                                       + 420 466 03 6044 (6045)

Desky na závěrečné práce, bakalářské, diplomové a disertační práce, závěrečné práce z doplňujícího pedagogického studia a habilitačních práce, jsou upravovány při kompletaci na Tiskařském středisku univerzity podle pravidel, daných jednotnou formální úpravou v souladu se Směrnicí č. 9/2005.
Desky jsou černé s vyraženým stříbrným písmem předepsané velikosti a typu.
Neobsahují logo univerzity.

 

Desky na diplomy, vysvědčení a dodatek diplomu při ukončení akreditovaných studijních programů jsou zajišťovány jednotlivými studijními odděleními, příp. OVV rektorátu.
Jsou modré, šedé, případně červené.
Dodané od externího dodavatele nově obsahují logo univerzity provedení slepotiskovou ražbou (podle předepsaného vzoru).
Pro vlastní tisk oficiálních dokladů univerzity platí Směrnice č. 18/2005.

 

Desky na další diplomy a osvědčení, které vydávají účastníkům různých kurzů, případně jako ocenění představitelé univerzity a fakult, případně jednotlivá pracoviště univerzity, zajistí Tiskařské středisko, které podle objednávky zadavatele může na desky zhotovit i logo a název univerzity (podle schváleného vzoru) SLEPOTISKOVOU RAŽBOU.

U všech desek je doporučovaná plátěná úprava povrchu (nikoliv umělohmotná). Objednávky na desky a event. slepotiskovou ražbu loga a názvu univerzity je třeba předložit Tiskařskému středisku nebo externímu dodavateli s dostatečným časovým předstihem.

false
true