Podmínky poskytování kurzů a skupin

Obecné

  • Kurzy jsou pořádány Univerzitou Pardubice (UPa) v prostorách univerzity, v případě pobytového kurzu v Konferenčním centru Immanuel.
  • Na kurz je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou nebo emailem.
  • Kapacita kurzu je omezená, z podaných přihlášek budou na základě pořadí vyplnění vybráni účastníci kurzů a případní náhradníci.

Zásady zpracování osobních údajů

  •   Před odesláním přihlášky ke kurzu si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.
  •   Vyplněním přihlášky berte na vědomí, že pro účely zajištění našeho smluvního vztahu je nezbytné zpracování a uchování dále uvedených osobních údajů.

   Zpracovávat budeme tyto údaje:

  • Jméno a příjmení coby základní identifikaci účastníka semináře.
  • E-mail pro potřeby komunikace.
  • Omezení ve stravování pro potřeby zajištění vhodného stravování.

Jméno a příjmení ve formě prezenčních listin budou poskytnuty třetí straně, kterou je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které nám formou dotace poskytuje finanční prostředky na zajištění kurzu (v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu. V případě vybraných účastníků bude doba uchování 5 let po skončení kurzu z důvodu případné kontroly ze strany MŠMT - poskytovatele finančních prostředků.

Platební podmínky

  •    Poskytnutí kurzu je bezplatné, studenti si hradí pouze ubytování a stravu v místě pobytu kurzu.

Kontakt

Obrázek uživatele java3565

Mgr.
Jana
Vágnerová


Rektorát a celouniverzitní útvary

jana.vagnerova@upce.cz
466 036 189, 466 036 407
false