Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

kola_obrysy_111689_115147.png

JUDr. Mgr. Adéla Nekvindová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení právní a organizační
telefon 466 036 426
e-mail dpo@upce.cz

Dohlíží na řádný výkon činností Univerzity Pardubice v oblasti ochrany osobních údajů.
Je místem pro uplatnění práv fyzických osob v oblasti osobních údajů.
Je kontaktním místem v případě dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů.

Bližší informace k ochraně osobních údajů, případně k uplatnění práv fyzických osob, jsou uvedeny v Úvodním prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete v dokumentu Postup pro vyřizování žádostí