O nás

Translation:

Univerzita Pardubice je:

  • půda, na které se snoubí tradice a zkušenost s moderním zázemím,
  • místo, které spojuje technické a společenské vědy v jeden celek,
  • prestižní instituce, ve které rádi přivítáme i vás.

Současnost

Univerzita Pardubice je ze zákona veřejnou vysokou školou a jedinou univerzitou v Pardubickém kraji. Poskytuje akademické zázemí osmi tisícům studentů a více než tisícovce zaměstnanců, z nichž polovinu tvoří akademičtí pracovníci. Vychovala na pětatřicet tisíc kvalifikovaných odborníků a díky dlouhodobě vysoké úrovni pěstované vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti se stala respektovaným centrem vzdělanosti rozvíjející vědecké poznání i tvůrčí lidský potenciál.

Rozvíjíme sedmdesátiletou tradici vzdělávání a nabízíme širokou škálu kvalitních studijních programů a moderní tvůrčí prostředí v řadě vědeckých disciplín.

Současnost

Historie

Ač je Univerzita Pardubice ve srovnání s některými evropskými univerzitními institucemi mladá svým věkem, může se pochlubit  bohatou historií a může být hrdá na svůj rychlý a dynamický růst! 

Od roku 1945, kdy v pardubických chemických továrnách vznikla iniciativa založit vysokou školu, se toho hodně změnilo.

V průběhu několika desetiletí se původní Vysoká škola chemická v Pardubicích, poté čtyřicet let známá jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích proměnila z jednooborové chemicky zaměřené vysoké školy v moderní prestižní instituci se sedmi fakultami s téměř osmi tisíci studenty.

Historie

Studium

  • Nabízíme 130 studijních oborů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni vzdělání. Studovat můžete v prezenční i kombinované formě
  • Spolupracujeme se zahraničními univerzitami
  • Zakládáme si na inovativním přístupu a moderních technologiích
  • Podporujeme zájem talentovaných lidí
  • Rozvíjíme kvalitní vzdělávání a vědecké poznání v České republice i v mezinárodním měřítku
Přidej se k nám

Náš příběh

1950-1989
chemicky zaměřená vysoká škola - politicky závislá na státu
1990-2000
1990 Zákon o vysokých školách - samostatnost a akademické svobody nové fakulty/ústavy 1994 Univerzita Pardubice
2000-2009
2001 Zákon o vysokých školách, Strategie rozvoje terciálního vzdělávání 65 studijních programů/130 studijních oborů - 11 tisíc studentů
2009-2014
změny státní finanční politiky, operační programy EU. nová infrastruktura - moderní univerzitní kampus
2015-2020
Novela zákona o vysokých školách, nové výzvy - Horizont 2020
true