Jednotný vizuální styl univerzity

Od září 2004 používá Univerzita Pardubice ve všech formách vnitřní i vnější komunikace vlastní jednotný vizuální styl, kterým se musí řídit všichni zaměstnanci, studenti i partneři s univerzitou spolupracující.

Na manuál jednotného vizuálního stylu, který určuje základní zásady používání jednotného vizuálního stylu univerzity, jeho loga a logotypu univerzity a jejích fakult, se vztahují autorská práva. Jeho části, ani jednotlivé logotypy nesmí být z něj vyjímány, reprodukovány či jinak využívány.

Logotyp univerzity a fakult lze použít pouze s předchozím souhlasem univerzitynebo jejího pracoviště, které ve spolupráci s grafickým pracovištěm univerzity zajistí jeho správné použití, které se řídí pravidly grafického užívání loga.

Je-li využíváno logo či logotyp univerzity nebo fakult partnery, příp. zajišťuje-li zpracování materiálu s užitím vizuálního stylu univerzity externí zhotovitel, musejí být dodrženy podmínky jednotné formální úpravy dle vnitřní normy univerzity a grafického manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice.

Níže uvedené odborné útvary univerzity (grafická pracoviště) mohou poskytnout originální předlohy logotypu univerzity a fakult, případně pomohou s úpravou a konzultacemi materiálu, který má obsahovat jednotné vizuální prvky komunikace univerzity:

- Oddělení webových aplikací a DTP - Ing. Alena Komárková, e-mail alena.komarkova@upce.cz,

- Polygrafické středisko - Vladimír Kobera, e-mail vladimir.kobera@upce.cz,

- Katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické - Bc. Tomáš Wimmer, e-mail tomas.wimmer@upce.cz.

Ing. Valerie Wágnerová
tisková mluvčí UPa
pověřená koordinací
užívání jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Manuál jednotného vizuálního stylu4.4 MB
false
false