Chceme bezpečné a férové akademické prostředí

29. 11. 2022

Nechte se inspirovat zajímavými akcemi a workshopy

Snahy o vytvoření bezpečného, férového a etického akademického prostředí jsou pro univerzitu integrální součástí jejího života a zlepšení akademického a pracovního prostředí.

V návaznosti na Akční plán HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice a Plán rovných příležitostí Univerzity Pardubice, a jejich priority, cíle a aktivity, je univerzita od roku 2020 rovněž zapojena v Centrálním rozvojovém projektu, letos se zabývajícím sociálním bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. V rámci zmíněného CRP vznikla společná platforma informující zájemce nejen o stěžejních aktivitách projektu, ale rovněž o workshopech a seminářích, které jsou pořádány online jako webináře, otevřené pro všechny zájemce - a to na stránkách https://www.akademickaetika.cz/ - v sekci v aktuality a akce.

Feminismus, sexuální obtěžování a gender, to jsou témata, která rezonují společností. S profesorkou Milenou Lenderovou z Fakulty filozofické si povídala o rozdílu mezi genderem a pohlavím, o ženách v politice a zaměstnání a jejich názorech nebo také o postoji české společnosti k feminismu a genderové problematice i naše univerzitní redaktorka Tereza Karenská. Poslechněte si nový podcast univerzity UPCE on AIR.

Univerzita chce nejen systematicky, dlouhodobě a otevřeně posilovat, prosazovat, podporovat a pěstovat rovné příležitosti, ale rovněž se zabývat prevencí negativních jevů. Nejde jen o snahu minimalizovat staré i nové nerovnosti, ale maximalizovat akademické svobody a plnohodnotný rozvoj všech jednotlivců a talentů. Férový a otevřený přístup k individualitě, respekt k jinakosti a potřebám jednotlivce je základní univerzitní hodnotou.

Sdílené hodnoty, politika rovných příležitostí ve studiu i zaměstnání, ohled na lidské zdroje, kapacity a potřeby a harmonizace práce i studia a osobního života podmiňují dosažení našich cílů a další rozvoj univerzity.

Více informací k rovným příležitostem naleznete též na intranetu v naší HR rubrice a na vnějších stránkách univerzity.

Ing. Iveta Moravcová
HR manažerka
vedoucí oddělení HR Award
Oddělení lidských zdrojů UPCE