UPCE ON Air: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Fakulta filozofická

Feminismus, sexuální obtěžování a gender - témata, která dost často rezonují společností. S profesorkou Milenou Lenderovou z Fakulty filozofické jsme si proto popovídali o rozdílu mezi genderem a pohlavím, o ženách v politice a jejich názorech nebo také o postoji české společnosti k feminismu.

true