Historická budova UPCE, nám. Čs. legií

velká zasedací místnost 01033 

false

kapacita: 28 míst
technické vybavení: dataprojektor, projekční plátno, fixová tabule, flipchart, ozvučení, přípojná místa pro notebook, vizualizer (dokumentová kamera), videokonference

malá zasedací místnost 02003

false

kapacita: 15 míst
technické vybavení: 2x zobrazovací panel, přípojná místa pro notebook, zázemí kuchyňka

malá zasedací místnost 03003

false

kapacita: 15 míst
technické vybavení: 2x zobrazovací panel, přípojná místa pro notebook

velká zasedací místnost 03004

false

kapacita: 34 míst
technické vybavení: dataprojektor, projekční plátno, 2x zobrazovací panel,  ozvučení, dotykový display, přípojná místa pro notebook, fixová tabule, tlumočnický systém, videokonference

učebna 03005

false

kapacita: 12 míst
technické vybavení: interaktivní tabule, fixová tabule, PC, ozvučení (pouze PC)

false
false