Budova univerzitní auly

Kapacita:  374 osob
Technické vybavení: 2x dataprojektor, vizualizer (dokumentová kamera), projekční plátno, PC, VHS, DVD, ozvučení, možnost záznamu, světelné rampy, mikrofony

Posluchárna A2

false

Kapacita: 158 osob
Technické vybavení: dataprojektor, projekční plátno, PC, zpětný projektor, křídová tabule

Učebna A3

false

Kapacita: 80 osob
Technické vybavení: dataprojektor, projekční plátno, PC, křídová tabule

Učebna A4

false

Kapacita: 36 osob
Technické vybavení: dataprojektor, PC, křídová tabule, zpětný projektor

Učebna A5

false

Kapacita: 36 osob
Technické vybavení: dataprojektor, PC, křídová tabule, zpětný projektor

Učebna A8

false

Kapacita: 20 osob
Technické vybavení: TV, STA, flipchart, videokonferenční systém

Prostory vestibulu

false

Vestibul 1. patro: plocha cca. 260 metrů čtverečních, je zde umístěn bar, kuchyňka, výtah, TV, STA, ozvučení, možnost instalace dataprojektoru

false

vestibul přízemí: plocha cca. 350 metrů čtverečních, TV, STA , možnost instalace dataprojektoru, ozvučení, výtah

false

Vestibul suterén: kuchyňka, výtah, cca. 100metrů čtverečních

false