Výuka a zápis tělesné výchovy do Stagu v LS 2021

11. 2. 2021

Veškerá výuka tělesné výchovy zajišťovaná Katedrou tělovýchovy a sportu bude v závislosti na opatřeních přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19 vyučována prezenčně i distančně.

Volitelná tělesná výchova nebude v LS 2021 rušena, ale bude také případně vyučována distančně. Z tohoto důvodu budou pro tento semestr vypsány jen vybrané předměty volitelné tělesné výchovy.

Distanční výuka bude probíhat např. formou prezentačních videí, rozborem vlastní životosprávy, s využitím aplikací zaznamenávajících pohybové aktivity apod. Informace o formě a způsobu výuky obdrží studenti od příslušného vyučujícího v prvním týdnu letního semestru prostřednictvím e-mailu/aplikace MS Teams.

Volitelné předměty tělesné výchovy v LS 2021

Sport pro všechny (SPV2)

Kondiční cvičení (KCV2)

Posilování (POS2)

Atletická příprava (ATP2)

Powerjóga (PWJ2)

Výuka povinných předmětů tělesné výchovy bude probíhat dle sylabu předmětu prezenční, distanční nebo blokovou formou. Informace o formě a způsobu výuky obdrží studenti od příslušného vyučujícího v prvním týdnu letního semestru prostřednictvím e-mailu/aplikace MS Teams.

Povinné předměty tělesné výchovy v LS 2021

Sport a tělesná výchova (TVPLS) – pro FES, DFJP, FF, FCHT, FEI

Tělesná výchova (TVFLS) – FEI obor Aplikovaná elektrotechnika

Kondiční příprava (ZTV5) – FZS obor Zdravotnický záchranář

Sebeobrana 2 (ZTV6) – FZS obor Zdravotnický záchranář

Vodní záchrana (ZTV4) – FZS obor Zdravotnický záchranář

Základy plavání (FZP) – FES obor Ekonomika regionálního sportu

 

Zápis tělesné výchovy do STAGu

Zápisy povinných předmětů TV do Stagu probíhají v době individuálního předzápisu, stejně jako zápis ostatních předmětů.

Zápis volitelné TV probíhá po jednotlivých fakultách dle harmonogramu uveřejněným na webu KTS.

 

Mgr. Petr Mlateček
KTS