3 333 publikací univerzity registrováno v citační databázi SCOPUS

Univerzita Pardubice má k 12. 12. 2012 registrováno v citační databázi Scopus 3 333 publikací. Protože však v průměru přibývá k afilaci Univerzita Pardubice každý týden kolem pěti až sedmi článků, bude i toto číslo brzy minulostí.

Databáze Scopus zpracovává více 19 500 recenzovaných vědeckých časopisů, od roku 1996 jsou u článků i citační ohlasy. K 3 333 publikacím má Univerzita Pardubice registrováno celkem 25 777 citací a celkový h-index Univerzity Pardubice je 53.

Autorem s největším počtem registrovaných publikací (194) je prof. Ing. Miroslav Frumar, DrSc., celkový počet citací registrovaných k těmto publikacím je 1 569. Prof. Frumar nejvíce publikuje v časopise Journal of Non-Crystalline Solids (71 příspěvků).

Druhým v pořadí podle počtu registrovaných publikací je prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. s počtem 184. K nim je registrováno celkem 3 469 citací. Nejvíce citovaným příspěvkem (149 citací) je článek autorů Holčapek, M.; Jandera, P.; Fischer, J.; Prokeš, B. Analytical monitoring of the production of biodiesel by high-performance liquid chromatography with various detection methods, který vyšel v říjnu 1999 v časopise Journal of Chromatography A.

Vůbec nejvíc citací (236) je ale registrováno k článku autorů Svancara I., Vytras K., Barek J., Zima J. Carbon paste electrodes in modern electroanalysis, který vyšel v časopise Critical Reviews in Analytical Chemistry v prosinci 2001.

Mgr. Iva Prochásková
Univerzitní knihovna