Přehled projektůAntimikrobiální a antivirové úpravy textilií

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.21 - 30.06.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Antivirové a antimikrobiální koloranty

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.08.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Biokompatibilní a biodegradovatelné polymery neobsahující cizorodé látky

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.12 - 31.12.14
Program:Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí (počátek řešení 2012)
Fakulta chemicko-technologická

Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Celulózové matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Deriváty kyseliny mléčné pro dezinfekční aplikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.09.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Deriváty kyseliny mléčné pro dezinfekční aplikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.21 - 31.08.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.11.16 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.18
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Ekologicky akceptovatelné prekurzory a náplně iniciátorů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie - SuBaTex

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Flexible printed microelectronic based on organic or hybrid materials, FLEXPRINT

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.12 - 31.12.19
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Fakulta chemicko-technologická

Funkční barviva pro bezpečnostní tisk

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Intermediáty pro neionogenní RTG kontrastní látky - aplikace principů "Green Chemistry" (RTG KL)

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta chemicko-technologická

Kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod a zemin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.05.20 - 30.04.22
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Modifikace technicky významných oligo/polyolů pomocí sofistikované esterifikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.18 - 31.12.19
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Modifikované materiály pro léčbu chronických akutních ran a prevenci chirurgických infekcí ve zdravot nictví

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta chemicko-technologická

Netěkavá paměť na bázi odporového spínání v tenkých vrstvách chalkogenidů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.17 - 30.11.19
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta chemicko-technologická

Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace (část FChT)

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta chemicko-technologická

Nová biocidní vodou ředitelná pojiva a nátěrové hmoty pro venkovní a hygienické interiérové aplikace

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Nová generace funkčně modifikovaných vrstevnatých nanočástic s lepší manipulací a zpracováním v polymerní matrici

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Nové ekologické sikativační systémy na bázi komplexních sloučenin vanadu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.17 - 31.12.19
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Nové kryty ran pro chronické rány

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Nové kryty ran založené na nanovláknech a staplových mikrovláknech hyaluronanu a chitin/chitosan-glukanovém komplexu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.12 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2012)
Fakulta chemicko-technologická

Nové směry esterifikace laktidů - příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Nové stabilizátory peroxidu vodíku

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Odstraňování nebezpečných složek z kontaminovaných hmot určených pro recyklaci v duchu cirkulární ekonomiky

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Odstraňování polárních polyfluorovaných sloučenin z kontaminovaných materiálů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.04.19 - 31.03.21
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Fakulta chemicko-technologická

Optimalizace struktury a přípravy fotoredox katalyzátorů na bázi pyrazin-2,3-dikarbonitrilu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.17 - 31.12.19
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Optimalizace syntézy Corey Alkoholu-A(-), vstupního materiálu pro výrobu humánních a veterinárních léčiv

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

OPTIMEX - Optické měření explozí

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.12 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2012)
Fakulta chemicko-technologická

Plasty pojené energetické systémy s obsahem cis-1,3,4,6- tetranitrooktahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu (BCHMX)

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Polymerní vlákenné materiály pro záchyt a likvidaci bakterií a virů a metodika stanovení účinnosti tohoto záchytu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.09.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Potvrzení konceptu technologie pro snížení toxicity paracetamolu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Progresivní technologie propelentů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.15
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Propelenty se zvýšeným měrným impulzem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Research center of surface treatment

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.14 - 31.12.19
Program:Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Fakulta chemicko-technologická

Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Separace uhlovodíků z vod a sledování jejich kvality

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.13
Program:Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická

Sikativy vhodné pro formulace ekologických oxopolymeračně zasychajících pojiv

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Suplementy pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Technologie pro výrobu pokročilých nanostrukturních SiO2 vláken

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.14 - 31.12.16
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Fakulta chemicko-technologická

Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.11 - 31.12.14
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy
Fakulta chemicko-technologická

Včasná detekce karcinomu pankreatu na základě lipidomické analýzy vzorků krve s použitím hmotnostní spektrometrie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Výroba NaOH a H2SO4 z odpadního Na2SO4 pomocí elektrodialýzy s bipolární membránou

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.15 - 31.12.17
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Výroba polyglycerolu a jeho uplatnění ve výrobě alkydů, polyesterů a polyuretanů.

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.19 - 31.12.22
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Využití moderních cyklizačních reakcí pro přípravu chemických specialit

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj a ověření užitných vlastností pokročilých magneticky aktivních TiO2 nanomateriálů pro přípravu bioaktivních látek s uplatněním v biotechnologii a medicíně

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.16 - 31.12.17
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj inkjetového laku vytvrzovaného pomocí UV LED technologie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj technologie nehalogenovaných veterinárních prostaglandinů a jejich intermediátů.

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.13 - 31.12.16
Program:Progresivní technologie, materiály a systémy (počátek řešení 2013)
Fakulta chemicko-technologická

Vývoj UV zářením vytvrzovaného laku pro digitální lakovací stroje

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.17 - 31.12.19
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Fakulta chemicko-technologická

Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací a cesta k jeho komercionalizaci

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.21 - 31.12.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Zvýšení odolnosti textilní ochrany dýchacího ústrojí osob impregnací virucidním přípravkem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.07.20 - 31.12.20
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická

Zvýšení odolnosti textilní ochrany dýchacího ústrojí osob impregnací virucidním přípravkem, část II.

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Trvání:01.01.21 - 31.12.22
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Fakulta chemicko-technologická