Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Čtyři fakulty univerzity jsou na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněny vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:

Fakulta chemicko-technologická v osmi oborech,
Dopravní fakulta Jana Pernera ve dvou oborech,
Fakulta ekonomicko-správní v jednom oboru
a Fakulta filozofická v jednom oboru.

Fakulta
Název oboru pro habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem
Dopravní fakulta Jana Pernera
Dopravní prostředky a infrastruktura
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Fakulta ekonomicko-správní
Systémové inženýrství a informatika
Fakulta filozofická
České dějiny a československé dějiny
Fakulta chemicko-technologická
Analytická chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Fyzikální chemie
Chemické inženýrství
Chemie a technologie anorganických materiálů
Technologie organických látek
false
true

Věc: Informace o výši poplatků za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice

 

V souladu s § 72 odst. 16  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 74 odst. 10 zákona stanovila Univerzita Pardubice Statutem Univerzity Pardubice ze dne 20. prosince 2016 v čl. 34 výši poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem následovně:

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením činí 6 000 Kč.

Poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem činí 8 000 Kč.

 

V Pardubicích dne 20. 12. 2016

false
true

Příjmení, jméno, tituly

 - probíhá řízení/ zaměstnavatel 

Obor

Výsledek řízení

Hanusek Jiří, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie jmenován ke dni 14. 6. 2018
Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D. FF/Univerzita J.E. Purkyně Ústí n/L České a československé dějiny jmenována ke dni 14. 6. 2018
Kanďár Roman, doc., Mgr., Ph.D. FChT Analytická chemie jmenován ke dni 14. 6. 2018
Adamec Vladimír, doc., Ing., CSc. DFJP/VUT Brno Dopravní prostředky a infrastruktura řízení probíhá (zahájeno 22.8.2017)
true

 

Příjmení, jméno, tituly

VŠ- fakulta/ zaměstnavatel

Obor

Výsledek řízení

Hanusek Jiří, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Hrubá Michaela, doc. PhDr. Ph.D. FF/Univerzita J.E. Purkyně Ústí n/L České a československé dějiny návrh na jmenování předán na MŠMT
Kanďár Roman, doc., Mgr., Ph.D. FChT Analytická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Adamec Vladimír, doc., Ing., CSc. DFJP/VUT Brno Dopravní prostředky a infrastruktura řízení probíhá (zahájeno 22.8.2017)

 

Jmenovaní profesoři:

Příjmení, jméno, tituly

- fakulta/ zaměstnavatel

Obor

Výsledek řízení

Čapek Libor, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie jmenován ke dni 19. 6. 2017
Sedlařík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. FChT/UTB Zlín Technologie organických látek jmenován ke dni 19. 6. 2017
Bureš Filip, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie jmenován ke dni 13. 12. 2017
Jambor Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Anorganická chemie jmenován ke dni 13. 12. 2017

 

true

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Jambor Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Anorganická chemie probíhá
Čapek Libor, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie návrh na jmenování předán na MŠMT
Novák Daniel, doc. JUDr. Ing. CSc. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura probíhá
Sedlařík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. FChT Technologie organických látek návrh na jmenování předán na MŠMT
Bureš Filip, doc. Ing. Ph.D. FChT Organická chemie probíhá

Jmenovaní profesoři 2016

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Vinklárek Jaromír, doc. Ing. Dr.

FChT

Anorganická chemie

21. 6. 2016

Pohanka Miroslav, pplk., doc., RNDr., Ph.D., DSc. FChT Analytická chemie 19.12.2016

 

true

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Pohanka Miroslav, pplk., doc., RNDr., Ph.D., DSc. FChT Analytická chemie probíhá
Vinklárek Jaromír, doc. Ing. Dr. FChT Anorganická chemie návrh na jmenování předán na MŠMT

 

Jmenovaní profesoři 2015

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Němec Petr, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

1. 5. 2015

Bulánek Roman, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

1. 11. 2015

Drašar Čestmír, doc. Ing. Dr.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

1. 11. 2015
true

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bulánek Roman, doc. Ing. Ph.D. FChT Fyzikální chemie probíhá
Drašar Čestmír, doc. Ing. Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Němec Petr, doc. Ing. Ph.D. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá

 

Jmenovaní profesoři 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován s účinností od

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr. FF/Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny 19. 9. 2014
Mošner Petr, doc. Ing., Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů 19. 9. 2014

 

 Vysvětlivky:

 

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2013

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Mošner Petr, doc. Ing., Dr. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Němec Petr, doc. Ing. Ph.D. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů probíhá
Jiroušek Bohumil, doc. PhDr., Dr. FF/Jihočeská univerzita České dějiny a československé dějiny

probíhá

 

Vysvětlivky:         

1 - VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2 - údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2012

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Molková Tatiana, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2012

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

1. 2. 2012

Kulhánek Jiří, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Organická chemie

1. 2. 2012

Čegan Alexandr, doc. Ing. Ph.D. UK LF HK/

FChT

Lékařská chemie a biochemie 20. 6. 2012
Hernychová Lenka, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytické chemie 16. 11. 2012
Schmidová Eva, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura 16. 11. 2012

Vysvětlivky:           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Habilitační řízení 2011

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Česlová Lenka, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie                            

probíhá

Dostál Libor, doc. Ing. Ph.D.    

FChT

Analytická chemie

probíhá

Famfulík Jan, Ing. Ph.D.

DFJP/TU Ostrava VŠB

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Hájek Petr, Ing. Ph.D.

FES

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Charbuský Miloš, PhDr. CSc.

UP Olomouc/

FF

Historie

probíhá

Jalový Zdeněk, Ing. Ph.D

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Skalník Petr, PhDr. CSc.

MU Brno/FF

Sociologie

probíhá

Švanda Pavel, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Trojovský Pavel, doc. RNDr. PaedDr. Ph.D.

FES/UHK

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

 

 

Jmenovaní docenti 2011

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Kanďár Roman, doc. Mgr. Ph.D.

UK Praha/FChT

Biochemie

1. 06. 2011

Kubeš Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

FF

České dějiny a československé dějiny

1. 11. 2011

Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D.

UKF Nitra/FF

Pedagogika

1. 10. 2011

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2010

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Komers Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Fyzikální chemie

zahájeno

22. 2. 2010

Mikšík Ivan, doc. Ing. DrSc.

FChT/AV ČR

Analytická chemie

zahájeno

18. 2. 2010

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

probíhá

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2010

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Pospíšil Karel, doc. Ing. Ph.D. MBA

DFJP/CDV Brno

Dopravní prostředky a infrastruktura

1. 5. 2010

Kavička Antonín, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/FEI

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

8. 12. 2010

Novák Jaroslav, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

8. 12. 2010

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2009

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Kavička Antonín, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/FEI

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno     22. 6. 2009

Pospíšil Karel, doc. Ing. Ph.D.

DFJP/CDV Brno

Dopravní prostředky a infrastruktura

zahájeno

30. 1. 2009

Růžička Aleš, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Anorganická chemie

zahájeno     29. 9. 2009

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2009

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Holčapek Michal, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

2. 3. 2009

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košicích

Systémové inženýrství a informatika

2. 3. 2009

Kalendová Andréa, doc. Ing. Dr.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

18. 9. 2009

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr.

VŠB TU Ostrava/FEI

Materiálové vědy a inženýrství

18. 9. 2009

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

18. 9. 2009

Macháček Jaroslav, doc. Ing. CSc.

ČZU Praha/ FES

Regionální a sociální rozvoj

18. 9. 2009

Šulcová Petra, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

18. 9. 2009

Ventura Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Analytická chemie

18. 9. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2008

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Holčapek Michal, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

zahájeno

11. 2. 2008

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košiciach

Systémové inženýrství a informatika

probíhá

Kalendová Andréa, doc. Ing. Dr.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

zahájeno

25. 1. 2008

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

VŠB TU Ostrava/FEI

Materiálové vědy a inženýrství

probíhá

Kavička Antonín, doc. Ing. PhD.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zastaveno

21. 1. 2008

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Nádvorník Milan, doc. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

zastaveno

5. 3. 2008

Štampach Ivan, O. doc. ThDr.

UK Praha/

FF

Evangelická teologie

probíhá

Šulcová Petra, doc. Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno  

16. 5. 2008

Ventura Karel, doc. Ing. CSc.

FChT

Analytická chemie

zahájeno

30. 4. 2008

 

 

Jmenovaní profesoři 2008

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Cempírek Václav, prof. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

20. 5. 2008

Černošek Zdeněk, prof. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

20. 5. 2008

Mánek Bohuslav, prof. PhDr. CSc.

UP Olomouc/

FF

Dějiny anglické a americké literatury

20. 5. 2008

Sedlák Miloš, prof. Ing. DrSc.

FChT

Organická chemie

20. 5. 2008

Tichá Helena, prof. Ing. CSc

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

20. 5. 2008

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2007

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Černošek Zdeněk, doc. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno

22. 2. 2007

Hudec Oto, doc. RNDr. CSc.

FES/

TU v Košiciach

Systémové inženýrství a informatika

zahájeno

12.12.2007

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

PedF TU Liberec/ÚEI

Fyzika

zastaveno

14. 2. 2007

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr

VŠB TU Ostrava/ÚEI

Materiálové vědy a inženýrství zahájeno

zahájeno

30. 11. 2007

Kavička Antonín, doc. Ing. PhD.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno

30. 3. 2007

Lettl Jiří, doc. Ing. CSc.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

zahájeno

11.9.2007

Nádvorník Milan, doc. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

zahájeno

21. 11. 2007

Sedlák Miloš, doc. Ing. DrSc.

FChT

Organická chemie

zahájeno

3. 10. 2007

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

Tichá Helena, doc. Ing. CSc.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

zahájeno

3. 10. 2007

 

 

Jmenovaní profesoři 2007

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Chrobok Viktor, prof. MUDr. Ph.D.

LF MU Brno/FZS

Otorinolaryngologie

5. 11. 2007

Kalenda Petr, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

16. 2. 2007

Pacáková Viera, prof. RNDr. Ph.D.

EU Bratislava/

FES

Ekonometrie a operační výzkum

26. 6. 2007

Pomahač Richard, prof. JUDr. CSc.

UK Praha/

FES

Správní právo a správní věda

5. 11. 2007

Švancara Ivan, prof. Ing. Dr.

FChT

Analytická chemie

5. 11. 2007

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

 

true

Řízení ke jmenování profesorem 2006

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Cempírek Václav, doc. Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

zahájeno

28. 12. 2006

Kalenda Petr, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Karamazov Simeon, doc. Ing. Dr.

PedF TU Liberec/ÚEI

Fyzika

zahájeno

28. 8. 2006

Pomahač Richard, doc. JUDr. CSc.

UK Praha/

FES

Správní právo a správní věda

probíhá

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2006

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Hrdina Radim, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie organických látek

2. 5. 2006

Lošťáková Hana, prof. Ing. CSc.

STU Bratislava/FChT

Průmyslové inženýrství a management

10. 4. 2006

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Řízení ke jmenování profesorem 2005

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Hrdina Radim, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Kalenda Petr, doc. Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Lošťáková Hana, doc. Ing. CSc.

STU Bratislava/FChT

Průmyslové inženýrství a management

probíhá 

Štampach Ivan O., doc. ThDr.

UK Praha/FF

Evangelická teologie

probíhá

 

 

Jmenovaní profesoři 2005

 

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Potůček František, prof. Ing. CSc.

FChT

Technologie zpracování dřeva

31. 1. 2005

Vlček Miroslav, prof. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

1. 5. 2005

Wágner Tomáš, prof. Ing. CSc.

FChT

Anorganická chemie

1. 5. 2005

 

 

Vysvětlivky:

           

1- VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2- údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true
false
true

Habilitační řízení 2018

Příjmení, jméno, tituly

/ zaměstnavatel

Obor

Řízení probíhá -zahájeno dne

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

17. 12. 2002

Vojtíšková Jana, PhDr., Ph.D. FF České dějiny a československé dějiny 12. 4. 2018
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D. FES/Ostravská univerzita Systémové inženýrství a informatika 11. 5. 2018
Dohnalová Žaneta, Ing., Ph.D. FChT Chemie a technologie anorganických materiálů 28. 8. 2018

 

Jmenovaní docenti 2018

Příjmení, jméno, tituly

/ zaměstnavatel

Obor

Jmenován/a docentem s účinností od

Pachman Jiří, Ing., Ph.D. FChT Technologie organických látek 15. 1. 2018
Voltr Petr, Ing., Ph.D. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura 15. 1. 2018
Virginie Nazabal, Dr. FChT Povrchové inženýrství 1. 4. 2018
Bažant Michael, Ing., Ph.D. DFJP Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 15. 5. 2018
Sejkorová Marie, Ing., Ph.D. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura 1. 7. 2018
Syrový Tomáš, Ing., Ph.D. FChT Povrchové inženýrství 1. 7. 2018
Komersová Alena, Ing., Ph.D. FChT Fyzikální chemie 1. 10. 2018
true

Habilitační řízení 2017

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Řízení probíhá -zahájeno dne

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

17. 12. 2002

Bažant Michael, Ing., Ph.D. DFJP Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

7. 10. 2016

Sejkorová Marie, Ing., Ph.D. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura 7. 4. 2017
Voltr Petr, Ing., Ph.D. DFJP Dopravní prostředky a infrastruktura 30. 8. 2017
Pachman Jiří, Ing., Ph.D. FChT Technologie organických látek 15. 9. 2017
Dr. Virginie Nazabal FChT Povrchové inženýrství 27. 11. 2017

 

Jmenovaní docenti 2017

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Jmenován/a docentem s účinností od

Bulíček Josef, Ing., Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

 1. 1. 2017

Honcová Pavla, Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

 1. 1. 2017

Ruda Aleš, RNDr. Ph.D.

FES/UTB Zlín

Systémové inženýrství a informatika

 1. 1. 2017

Dobešová Zdena, Ing., Ph.D. FES/UP Olomouc Systémové inženýrství a informatika 1. 6. 2017
Pejchal Michael, Ing., Ph.D. FChT Technologie organických látek 1. 7. 2017
true

Probíhající habilitační řízení:

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bažant Michael, Ing., Ph.D. DFJP Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Bulíček Josef, Ing., Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

probíhá

Honcová Pavla, Ing. Ph.D.

FChT

Chemie a technologie anorganických materiálů

probíhá

Němec Zdeněk, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

zastaveno 9.11.2016

Ruda Aleš, RNDr. Ph.D. UTB Zlín Systémové inženýrství a informatika probíhá
Pejchal Michael, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

 

Jmenovaní docenti 2016

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Černý Ondřej, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

 1. 1. 2016

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 1. 2016

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 4. 2016

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

 1. 6. 2016

Hnilica Jiří, PhDr. Ph.D. FF/UK Praha České dějiny a československé dějiny 1.11.2016
true

Probíhající habilitační řízení:

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Černý Ondřej, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

       probíhá

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

ukončeno k 26.2.2015

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Jmenovaní docenti 2015

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Bajerová Petra, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

 1. 2. 2015

Panoch Pavel, Mgr. Ph.D.

FF

České dějiny a československé dějiny

 1. 3. 2015

Weidlich Tomáš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

 1. 4. 2015

Ferjenčík Miloš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek      1. 7. 2015

Doleček Petr, Ing. CSc.

FChT

Chemické inženýrství

1. 11. 2015

Hájek Martin, Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

1. 11. 2015
Grulich Petr, Mgr., Ph.D. FF/UHK

České dějiny a československé dějiny

1. 12. 2015

 

Vysvětlivky:

1 - VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2 - údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true

Habilitační řízení 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Výsledek řízení

Bajerová Petra, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Česla Petr, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Doleček Petr, Ing. CSc.

FChT

Chemické inženýrství

probíhá

Hájek Martin, Ing. Ph.D.

FChT

Fyzikální chemie

probíhá

Panoch Pavel, Ing. Ph.D.

FF

České a československé dějiny

probíhá

Šelešovská Renáta, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

probíhá

Tomek Petr, Ing. Ph.D.

DFJP

Dopravní prostředky a infrastruktura

probíhá

Vališ Jan, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Večeřa Miroslav, Ing. CSc.

FChT

Technologie makromolekulárních látek

probíhá

Weidlich Tomáš, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

probíhá

Jmenovaní docenti 2014

Příjmení, jméno, tituly

1/ zaměstnavatel2

Obor

Účinnost jmenování

Pouzar Miloslav, Ing. Ph.D.

FChT

Analytická chemie

1. 1. 2014

Sokolová Věra, M.A., Ph.D.

FF/UK FHS Praha

České dějiny a československé dějiny

1. 1. 2014

Greiner Karel, Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Matuška Jaroslav, Ing. Ph.D.

DFJP

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

1. 3. 2014

Kovandová Hedvika, Ing. Ph.D.

DFJP/ČVUT

Dopravní prostředky a infrastruktura

1. 4. 2014

Matyáš Robert, Ing. Ph.D.

FChT

Technologie organických látek

1. 11. 2014

 

Vysvětlivky:   

1 - VŠ, kde proběhlo řízení, v případě Univerzity Pardubice je uvedena jen fakulta

2 - údaj je uveden pouze v případě, je-li odlišný od 1

true
false
Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon 201444.5 KB
Microsoft Office document icon 201345.5 KB
Microsoft Office document icon 201249 KB
Microsoft Office document icon 201145.5 KB
Microsoft Office document icon 201039 KB
Microsoft Office document icon 200955 KB
Microsoft Office document icon 200846 KB
Microsoft Office document icon 200741.5 KB
Microsoft Office document icon 200641 KB
Microsoft Office document icon 200542.5 KB
false
true
false