Přehled udělených čestných doktorátů

Datum udělení

Jméno

promovenda

Oblast vědy a vědeckého poznání

Datum schválení VR UPa

Poznámka

16.
30.9.2013
Dr. Jean-Luc ADAM
- z Institutu chemických věd Centra národního vědeckého výzkumu Univerzity v Rennes 1 (Francie)
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemie pevných látek a za rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce mezi Francií a Českou Republikou
2.7.2013
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické(19.6.2013)
15.
30 9.2013
Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara RÁO
- z Výzkumného centra pro komparativní studia kultur Univerzity v Gentu (Belgie)
za mimořádné zásluhy o rozvoj komparatistiky kultur a náboženství za rozvoj spolupráce mezi evropskými a indickými univerzitami a za přínos pro rozvoj oboru religionistika na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice
2.7.2013
na návrh VR Fakulty filozofické (23.4.2013)
14.
18.1.2010
prof. Ing. Jaroslav ŠESTÁK, DrSc.
- Fyzikální ústav AV ČR
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek
26.1.2009
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické(5.3.2008)
13.
18.1.2010
prof. PhDr. Jaroslav PÁNEK, DrSc.
- Historický ústav AV ČR, místopředseda AV ČR
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru raně novověkých dějin, za rozvoj slavistických studií a za výrazný podíl na prosazování váhy humanitních věd v systému vědních oborů
1.6.2009
na návrh VR Fakulty filozofické (28.4.2009)
12.
4.2.2008

Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu

8.10.2007

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické

(14.3.2007)

11.


4.2.2008

prof. PhDr. Radim Palouš, dr.h.c.
- emeritní rektor Univerzity Karlovy

za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy

8.10.2007

na návrh VR Fakulty filozofické (1.3.2007)
10.
15.2.2007

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

- předseda Vědecké rady Akademie věd ČR

za mimořádný přínos k rozvoji českého a evropského bádání o dějinách středověku

16.10.2006

na návrh VR Fakulty filozofické (4.4.2006)

9.
16.4.2004

prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc.

- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

za mimořádný přínos v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti

20.10.2003

na návrh VR DFJP

(26.2.2003)

8.
15.11.2002

prof. Ctirad Uher, PhD., DSc.

- University of Michigan, USA

za mimořádný přínos v materiálovém výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek

25.9.2002

na návrh VR FChT

(19.6.2002)

7.
27.9.2000

prof. Dr. Jacques Lucas

- Université de Rennes, Francie

za zásadní přínos ve výzkumu chemie pevných látek a technologie speciálních skel

17.1.2000

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)

6.
27.9.2000

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.

- Ústav makromolekulární chemie AV ČR

za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů

17.1.2000

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)

5.
27.9.2000

prof. Ing. Dr. Otto Exner, DrSc.

- Ústav pro organickou chemii a biochemii AV ČR

zemřel v lednu 2008

za zásadní přínos v rozvoji organické chemie, zvláště oboru korelační analýzy

17.1.2000

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)

4.
27.9.1999

prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc.

- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

zemřel v březnu 2005

za mimořádné zásluhy o rozvoj dopravy, strojírenství a vysokého školství v ČR

31.5.1999

na návrh VR Dopravní fakulty Jana Pernera (14.4.1999)

3.
22.9.1998

prof. Dr. Georges A. Guiochon

- University of Tennessee v Knoxwille, USA

za přínos v analytické chemii a mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vědeckého poznání; přednímu světovému odborníku v oblasti chemie a chromatografie

17.12.1997

(VR FChT)

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické

2.
13.12.1996

prof. Josef Michl

- University of Colorado a University of Utah, USA

za mimořádný přínos o rozvoj teoretické organické chemie a trvalý zájem a nezištnou a obětavou pomoc české chemii

26.6.1996

(VR FChT)

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické

1.
26.1.1994

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

- Ústav fyzikální chemie a elektrochemie AV ČR,

předseda AV ČR (1993-2001)

za přínos v teoretické chemii a šíření věhlasu české vědy ve světě, průkopníku české kvantové chemie, zakladateli Učené společnosti ČR a dlouholetému spolu-pracovníku FChT

1.12.1993

(VR FChT)

na návrh VR Fakulty chemicko-technologické