Mgr. Pavel Knápek, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.

Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.

Kontakty

pavel.knapek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5116-1280

Pracoviště

Fakulta filozofická
Katedra cizích jazyků (10120)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny: -
viz:http://www.upce.cz/ff/kcj/seznam-zamestnancu.html
Konzultace: -
viz:http://www.upce.cz/ff/kcj/seznam-zamestnancu.html
Předmět (Rok) Role
KCJ/BCSE (2020) - - - SE
KCJ/BLIKN (2020) G - - -
KCJ/BNJC3 (2020) G - CV -
KCJ/BNLI1 (2020) G PR - SE
KCJ/BNPDO (2020) G - - -
KCJ/BNZJZ (2020) G - - -
KCJ/EAT2 (2020) G - - -
KCJ/EJC3 (2020) G - CV -
KCJ/ELI1 (2020) G PR - SE
KCJ/ENPLI (2020) G - - -
KCJ/EPDO (2020) G - - -
KCJ/LIKN (2020) G - - -
KCJ/NA1 (2020) G - - -
KCJ/NA1M (2020) G - - -
KCJ/NA1P (2020) G - CV -
KCJ/NA2 (2020) G - CV -
KCJ/NB1 (2020) - - CV -
KCJ/NB1P (2020) - - CV -
KCJ/NB2 (2020) G - - -
KCJ/NELA1 (2020) G - - -
KCJ/NOA1 (2020) G - - -
KCJ/NOA1M (2020) G - - -
KCJ/NOA1P (2020) G - - -
KCJ/NOA2 (2020) G - - -
KCJ/NPLI (2020) G - - SE
KCJ/PREN (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KNÁPEK, P. Marlen Haushofer: "Die Wand" unter der Perspektive der Cultural and Literary Animal Studies Acta Facultatis Philosophicae Universitat is Ostraviensis. Studia germanistica., 2019, vol. 25, no. 1, s. 53-61. ISSN: 1803-408X.
KNÁPEK, P. Kunst und Künstlertum im Werk von Hugo von Hofmannsthal und Henrik Ibsen. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 170 s. ISBN: 978-80-7560-030-1.
KNÁPEK, P. Love, Guilt, Death and Art in Ibsen’s When We Dead Awaken European Journal of Scandinavian Studies, 2015, vol. 45, no. 1, s. 1-15. ISSN: 2191-9399.
KNÁPEK, P. Thomas Manns Beziehung zu Stefan Georges Werk Acta Facultatis Philosophicae Universitat is Ostraviensis. Studia germanistica., 2015, vol. 16, no. 1, s. 61-69. ISSN: 1803-408X.
KNÁPEK, P. - JAKLOVÁ, H. Künstlerische Stationen. Betrachtungen über Kunst und Künstler. Ein Blick in die deutschsprachige Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 124 s. ISBN: 978-80-7395-826-8.
KNÁPEK, P. Max Brod, Josef Mühlberger und ihre Beziehung zu Hugo von Hofmannsthals Werk Acta Facultatis Philosophicae Universitat is Ostraviensis. Studia germanistica., 2013, vol. 13, no. 1, s. 69-76. ISSN: 1803-408X.
KNÁPEK, P. Die künstlerisch empfindende Figur in Hofmannsthals Werk und ihre Beziehung zur Existenz Acta Facultatis Philosophicae Universitat is Ostraviensis. Studia germanistica., 2013, vol. 12, no. 1, s. 73-83. ISSN: 1803-408X.
KNÁPEK, P. K významu a pojetí interkulturního bádání Úvodní kapitola k publikaci. In Interkulturní soužití v kontextu vyučování, kultury a literatury. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 6 s. ISBN: 978-80-7395-547-2.
KNÁPEK, P. Henrik Ibsens "Wenn wir Toten erwachen" im Hinblick auf die Thematik der Kunst und des Künstlers Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2011, vol. 16, no. 1-2, s. 87-99. ISSN: 1803-7380.
KNÁPEK, P. Zur Kunstauffassung und Künstlerproblematik im Werk von Hugo von Hofmannsthal und Henrik Ibsen Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2010, vol. 15, no. 1-2, s. 185-196. ISSN: 1803-7380.
KNÁPEK, P. Hofmannsthal als Leser Ibsens. In Materialien Deutsch als Fremdsprache. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2010. s. 134-141 s.
KNÁPEK, P. Hofmannsthals Bergwerk zu Falun als Analyse der Existenzproblematik eines jungen Dichters Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2009, vol. 14, no. 1-2, s. 135-149. ISSN: 1803-7380.
KNÁPEK, P. Hofmannsthals Der Kaiser und die Hexe in Bezug auf die Künstlerproblematik. In II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 143-159 s. ISBN 978-80-7435-025-2.
KNÁPEK, P. Die Künstlerproblematik bei Hugo von Hofmannsthal. In Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Referate der Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 153-157 s. ISBN 978-80-7368-327-6.
KNÁPEK, P. Die Künstlerproblematik im Werk von Henrik Ibsen und Thomas Mann Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2005, vol. 10, no. 1, s. 211-222. ISSN: 1211-4979.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Innovation of German Courses for Non-Major Students of the Faculty of Arts and Philosophy Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
The Summer Intensive Course of the German Language 2019 - the Innovation of Programme NJOP (German Language for Professional Practice) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
The Summer Intensive Course of the German Language 2018 - the Innovation of Programme NJOP (German Language for Professional Practice) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Innovation of German Language Courses for Non-Major Students of the Faculty of Arts and Philosophy Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
The Summer Intensive Course of the German Language 2017 ? the Innovation of Programme NJOP (German Language for Professional Practice) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
The Summer Intensive Course of the German Language ? the Innovation of Programme NJOP (German Language for Professional Practice) Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Summer Course for the Department of Foreign Languages Students Specialized in the German Language for Business (NJHP) and the German Language for Professional Practice (NJOP) 2015 Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2010 Německá literatura Masarykova univerzita Pojetí umění a problematika umělce v díle Hugo von Hofmannsthala a Henrika Ibsena

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2008 - 2011 asistent Univerzita Pardubice
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice