Galerie portrétů rektorů Univerzity Pardubice

Portréty vytvořily v roce 2010 studentky Fakulty restaurování v Litomyšli a jsou umístěny v horním foyer univerzitní auly.

prof. RNDr.Vilém Santholzer, DrSc., 1951 děkan
Monika Veselá, uhel

prof. Ing. Jiří Klikorka, DrSc., 1951 – 1953; 1953 – 1969; 1980 – 1988
Martina Goliková, pastel

prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc., 1970 – 1973
Věra Kašparová, tuš

prof. Ing. František Lébr, CSc., 1973 – 1980
Jitka Goldmanová,

prof. Ing. Ivan Machač, CSc., 1988 – 1990
Zuzana Jašková, tempera

doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., 1990 – 1991
Anna Burdová, tempera

prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., 1991 – 1994; 1994 – 1997
Kristýna Pernicová

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., 1997 – 2000
Eliška Sklenářová, tempera

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., 2000 – 2006; 2010 – 2018
Martina Goliková, pastel

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., 2006 – 2010; 2018 – 2022
Veronika Wanková, tempera

false