UPCE

Mezinárodní programy

Erasmus+ programme je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších

Akademická informační agentura (AIA) shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí a zpracovává (vždy před začátkem akademického roku) z podkladů MŠMT přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.

International Visegrad Fund - spolupráce zemí Višegrádské 4 V4: Poland, Slovakia, Hungary, Czech Republic

AKTION - spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

CEEPUS - (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit ze zapojených zemí: Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Pristhina/Kosovo

EEA/Norway Grants - spolupráce České Republiky, Norska a zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko). V květnu roku 2016 byla podepsána dohoda na třetí období, tj. do roku 2021 a Fondy EHP pro ČR připravují 185 milionů euro

Fulbright - mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA

Mummert Scholarships for the Executives of Tomorrow from Central and South Eastern Europe - stipendium umožňující magisterské studium na prestižních univerzitách v Německu.

false