Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

pra_6047_157887.jpg

Program Erasmus+  je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Stipendijní program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Mobility studentů

Studijní pobyt - studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce od 2 do 12 měsíců (1-2 semestry). Do výběrového řízení se může přihlásit každý student Univerzity Pardubice. Ti, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou nominováni ke studiu na partnerské univerzitě v zahraničí. Studium v zahraničí je regulérní součástí studia na domácí instituci a po návratu ze zahraničí by mělo být plně uznáno. V den zahájení výjezdu musí být student zapsán minimálně do 2. ročníku bakalářského studia.

Praktická stáž - stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci v délce od 2 do 12 měsíců. Po absolvování výběrového řízení, mohou studenti vyjet na pracovní stáž během celého kalendářního roku už jako studenti 1. ročníku bakalářského studia.

Na studijní pobyt i na pracovní stáž lze vyjet v každém stupni vysokoškolského studia až na 12 měsíců. Celý zahraniční pobyt studenta je podpořen stipendiem, které činí v průměru 470 EUR na každý měsíc pobytu.

Jednotlivci, kteří chtějí využít možnosti zahraničního studia nebo získat zkušenosti při zahraniční praktické stáži přes program Erasmus+, se mohou informovat na Oddělení pro mezinárodní vztahy (viz kontakty).

Studenti Univerzity Pardubice získají podrobnější informace a potřebné formuláře:

Každý rok na přelomu února a března probíhá na Univerzitě Pardubice tzv. ERASMUS+ DAY - veletrh studia v zahraničí, kde je možné informace o studiu a stážích získat od přímých účastníků mobilit.

Na Univerzitě Pardubice funguje již několik let studentská skupina ESN (Erasmus Student Network) - členové ESN často již mají nějakou zkušenost se studiem v zahraničí a po svém návratu pak sami pomáhají zahraničním studentům, kteří se rozhodnou studovat na Univerzitě Pardubice. Členem ESN nebo tzv. buddy se může stát jakýkoliv student univerzity. Více o jejich aktivitách a výletech se můžete dozvedět na http://esn.upce.cz/

Informace o programu Erasmus+ a o ESN se dozvíte na Oddělení pro mezinárodní vztahy:

Oddělení pro mezinárodní vztahy
rektorát
Studentská 95
532 10 Pardubice
e-mail: mobility@upce.cz
tel: +420 466 036 496

Erasmus+ policies