Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce

1. elektronickou formou

E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz/. Poplatek ve výši stanovené fakultou (viz dále) se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

2. na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT)

Na vyžádání je zasílají studijní oddělení jednotlivých fakult. Lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které pořádají fakulty pro zájemce o studium.

Poplatek ve výši stanovené fakultou (viz dále) se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:

Komerční banka č. ú. 37030561/0100
variabilní symbol (údaj definovaný fakultou, každá fakulta má jiný variabilní symbol):
DFJP    5920
FEI      6920
FES     4920
FF       1920
FChT   3920
FR       2920
FZS     7920

konstantní symbol:      
379 pro složenku
308 pro bezhotovostní převod

specifický symbol:
oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
převodová pošta Pardubice 530 02.

Údaje pro platbu poplatku za přijímací řízení ze zahraničí (i ze Slovenska)
typ poplatku – OUR
SWIFT (noveji BIC) – KOMBCZPPXXX
IBAN – CZ2901000000000037030561

adresa banky:
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33 čp. 969
114 07 Praha 1
adresa a název příjemce:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika

Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací!

Specifické požadavky pro vyplňování přihlášek jsou uvedeny přímo na stránce e-přihlášky v kapitolách týkajících se jednotlivých fakult:

 Obecné informace

  • Po vyplnění přihlášky si vše pečlivě zkontrolujte a teprve poté proveďte Podání přihlášky.
  • Při uložení e-přihlášky se Vám vygeneruje oborové a univerzitní registrační číslo uchazeče a informace o tom jakým způsobem provést platbu.
    • Oborové číslo použijete jako specifický symbol při platbě.
    • Univerzitní číslo Vám bude sloužit jako přístupový kód k informacím o výsledcích přijímacího řízení.
  • Poplatek za přijímací řízení lze uhradit bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Pokyny ke správnému vyplnění příkazu k platbě se Vám zobrazí při uložení přihlášky. Pokud platbu provedete korektním způsobem, není potřeba dále prokazovat potvrzení o provedené platbě.
  • Přihláška se po přijetí platby a ověření fakultou přesune z bloku Registrované přihlášky do bloku Přijaté přihlášky. Zaevidování elektronické přihlášky lze následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.
  • Pokud jsou fakultou v přijímacím řízení požadovány případné další údaje, zašlete patřičné dokumenty dle konkrétních požadavků fakulty (životopis, lékařské potvrzení atd.) na adresu:

Univerzita Pardubice
název příslušné fakulty
Studentská 95
532 10 Pardubice