Přijímací zkoušky - pro uchazeče

Důležitá data
 
Bakalářský studijní program
termín uzávěrky přihlášek 19. 05. 2017
termín přijímacích zkoušek 20. - 22. 6. 2017
 
Navazující magisterský studijní program
termín uzávěrky přihlášek 07. 09. 2017
termín přijímacích zkoušek 19. 09. 2017
 
Podrobné informace
 
Bakalářský studijní program
Pomůcky k talentové zkoušce pro uchazeče do bakalářských studijních oborů
Navazující magisterský studijní program
Směrnice č. 1/2016 - Přijímání studentů do prvních ročníků
Příloha ke Směrnici_Čestné prohlášení
Domácí práce k PZ_ bakalářské studium
 
 
 
 
 
 
Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.