Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Vedoucí: Mgr. Radomír Slovik,
e-mail radomir.slovik@upce.cz
telefon  724 722 438
 
Asistent: MgA. Ivan Kopáčik
e-mail ivan.kopacik@upce.cz
telefon 466 036 604, 774 796 306
 
 
 
 
Restaurátoři knih, potažmo knižních vazeb, musejí s ohledem na historickou knižní vazbu dokonale zvládat řemeslnou práci knihvazače. Velice podstatné jsou i velmi dobré znalosti z vývoje a historie knižní vazby a dějin knižní kultury. Tou třetí nohou, která jim poskytuje pevnou profesionální pozici, jsou technické a technologické znalosti restaurování rozličných druhů materiálů – papíru, usně, dřeva, kovu a pergamenu, tedy materiálů, se kterými se budou ve své praxi prakticky každý den potkávat.
 
 
V rámci studia je rovněž kladen důraz na etické a estetické aspekty restaurování, znalosti památkové péče a příslušné legislativy. Jedině při zvládnutí všech uvedených oblastí může absolvent tohoto oboru nastoupit samostatnou cestu konzervátora či restaurátora v muzeích, galeriích, archivech či knihovnách.
 
 
Během svého studia se budoucí absolventi setkávají s nejrozličnějšími druhy objektů, u nichž je nositelem historické, umělecko-historické či výtvarné hodnoty papír, jako jsou rukopisy, prvotisky, či tisky po roce 1500, nebo také průmyslové tisky z posledních staletí.
 
 
Tím, že studium tohoto oboru bylo povýšeno v roce 2000 na vysokoškolskou úroveň, bylo nutné vytvořit metodické základy tohoto oboru, pevnou výukovou strukturu a získat pro vlastní výuku špičkové odborníky. Bez těsné spolupráce s odborníky z Národního archivu, Národní knihovny České republiky, Židovského muzea v Praze a dalších institucí by této úrovně nebylo dosaženo.
 
 
Ateliér zajišťuje tyto předměty:
  • Techniky restaurování I-VI
  • Ateliérové cvičení I-IV
  • Knihařská dílna I-V
  • Kaligrafie a miniatura I-IV
  • Letní praxe I-III