Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách

Dopravní fakulta Jana Pernera
26. listopadu 2016 a 1. února 2017
Fakulta ekonomicko-správní
20. ledna a 21. ledna 2017
Fakulta elektrotechniky a informatiky
8. února 2017
Fakulta filozofická
8. února 2017
Fakulta chemicko-technologická
11. ledna a 8. února 2017
Fakulta restaurování
13. ledna 2017
Fakulta zdravotnických studií
10. prosince 2016 a 19. ledna 2017