2. kola přijímacích řízení 2016/2017

Fakulta

2. kola přijímacích řízení

DFJP

Bakalářské studium

Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. srpna 2017
 

 

1. kolo do navazujícího magisterského studia

Přihlášky můžete podávat do 15. srpna. 2017.

 

FES

Bakalářské obory

Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. července 2017

Magisterské obory (navazující)

Termín pro podání přihlášek: do 31. července 2017

Termín přijímacího řízení:  24. srpna 2017
 

FEI

Bakalářské studium

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu a uhrazení poplatku: do 28. srpna 2017

Termín přijímacího řízení: 29. srpna 2017
 

FF

Bakalářské obory

Termín pro podání přihlášek: 28. července 2017

Termín konání přijímacích zkoušek: 16. a 17. srpna 2017

 

Magisterské obory (navazující)

Termín pro podání přihlášek: 4. srpna 2017

Termín konání přijímacích zkoušek: 4. - 5. září 2017

 

 

FChT

Bakalářské studium

Lhůta pro podání přihlášky ke studiu: do 13. srpna 2017
 

FR

Nevypisuje

FZS

Bakalářské studium

Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. srpna 2017

Termín přijímacího řízení do bakalářského studia je 11. září 2017

Více informací naleznete zde