Počty přijímaných uchazečů v minulých akademických rocích

Obrázek: