Vítězové na Fakultě chemicko-technologické

Vítězku a další dva úspěšné studenty - účastníky 30. celostátního kola středoškolské odborné činnosti v oboru chemie ze dvou pardubických středních škol přijmul v úterý 8. července děkan Fakulty chemicko-technologické.

Přijetí se konalo dne 8. července 2008 od 10:00 hodin na děkanátě Fakulty chemicko-technologické na náměstí Čs. legií v Pardubicích za účasti děkana fakulty prof. Ing. Petra Lošťáka, DrSc., školitelů tří úspěšných studentů a organizátorů Středoškolské odborné činnosti, která má na fakultě ve spolupráci s místními středními školami dlouholetou tradici.

Celostátní vítězkou letošního ročníku SOČ se stala studentka Gymnázia Pardubice - Dašická Soňa Boháčová s prací zaměřenou na optické a elektrické vlastnosti tenkých vrstev systému antimon-tellur pro nové počítačové paměti, kterou řešila pod vedením prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc. z Katedry obecné a anorganické chemie fakulty a vedoucího výzkumného centra Perspektivní anorganické materiály.

Malé slavnosti na půdě Fakulty chemicko-technologické se účastní i - v celostátní soutěži druhý v pořadí - student Radim Horák ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, který se ve své práci pod vedením doc. Ing. Petra Šimůnka, PhD. věnoval na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické syntéze a charakterizaci fluorovaných derivátů pyrazolu jako biologicky aktivních látek.

Student Martin Franc, rovněž ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, obsadil v celostátním kole SOČ 9. místo. Práci zaměřenou na přípravu derivátů D-glukopyranosidu jakožto nového modelu sensitivního antibiotika obsahujícího Amfotericin B řešil pod vedením prof. Ing. Miloše Sedláka, DrSc. na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické.

Úspěchy pardubických středoškoláků v celostátním kole středoškolské odborné činnosti jsou výsledkem jak jejich zájmu, nadšení a koncepční poctivé práce, tak dlouhodobě pěstované spolupráce mezi Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a pardubickými středními školami (Gymnáziem Dašická a SPŠ chemická Pardubice).

Setkání na půdě Fakulty chemicko-technologické se zúčastní též předseda Ústřední poroty SOČ prof. Ing.
Oldřich Pytela, DrSc. (působící na Ústavu organické chemie a technologie FChT, který byl v letech 1997 - 2000 rektorem Univerzity Pardubice); člen celostátní poroty SOČ 03 Chemie Ing. Filip Bureš, PhD. (z Ústavu organické chemie a technologie FChT) a doc. Ing. Karel Ventura, CSc. za Českou chemickou společnost (z Katedry analytické chemie a dlouholetý organizátor chemických olympiád všech úrovní).