Krajské kolo SOČ 2011 Pardubického kraje

Krajské kolo SOČ proběhlo v DDM Delta Pardubice dne 11. 5. 2011. Za Pardubický kraj se slavnostního zahájení zúčastnil vedoucí odboru školství Ing. Ladislav Forman a vedoucí oddělení vzdělávání odboru školství Mgr. Jiří Hlava.  Na bezchybném průběhu akce, organizovaném paní ředitelkou Mgr. Klárou Jelínkovou, se podílel též člen poroty a organizátor celostátního kola SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. za Univerzitu Pardubice. Členy poroty pro obory chemie - fyzika byli prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. a Ing. Dagmar Holubcová.
První místo a zvláštní cenu poroty - elektronický mikroskop firmy Jablotron - získala Diana Marková ze SPŠCh v Pardubicích pod vedením  prof. Ing. Petry Šulcové za práci Pigmenty na bázi CeO2 a postupuje do celostátního kola SOČ. Diana Marková by po úspěšném složení maturitních zkoušek ráda pokračovala ve studiu na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické se zaměřením na  anorganickou technologii. Práce  studentky je na vysoké odborné úrovní, pracovala samostatně a její prezentace byla bezchybná.
První místo v oboru fyzika a postup do CK získal též student 2. ročníku gymnázia v Litomyšli Jiří Sokol. Rád by pokračoval ve studiu polypyrrolových nanostruktur a rovněž uvažuje o studiu materiálového inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Celostátní kolo SOČ se bude konat v Sezimově Ústí ve dnech 10. 6. - 12. 6. 2011.