Semináře pro učitele chemie středních škol


V pátek 13. června skončil na Fakultě chemicko-technologické (FChT) již třetí cyklus odborných seminářů pro středoškolské učitele chemie.

Chemie jako obor i vyučovaný předmět se neustále vyvíjí, objevují se nové sloučeniny, nové experimentální techniky, nové technologie, a tak se před třemi lety na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích zrodila myšlenka speciálních seminářů pořádaných a nabízených pro středoškolské učitele chemie.

Roční plán seminářů je rozdělen do tří jednodenních seminářů sestávajících vždy ze dvou přednášek (dopoledne a odpoledne). Semináře se konají obvykle jeden pátek v měsíci listopadu, březnu a červnu. Po přednáškách následuje krátká exkurze do laboratoří fakulty, kde jsou teoretické přednášky doplněny praktickými ukázkami nejmodernějších experimentálních metod.

Hlavním cílem pořádaných seminářů nabízejících další vzdělávání je informovat středoškolské učitele o nových moderních směrech vývoje oboru, předávat jim nové poznatky, vzájemným setkáváním zlepšovat komunikaci mezi pedagogy středních a vysokých škol, ale také propagovat chemii mezi studenty a prostřednictvím středoškolských učitelů motivovat studenty pro její další studium na vysoké škole.

Účastníci seminářů oceňují, že jim jsou poskytovány přednášky a další doprovodné materiály, a to bezplatně (jako ostatně i vlastní účast na seminářích). Získané materiály jim umožňují se k předneseným faktům znovu vrátit a v klidu je prostudovat, případně dále využívat při výuce na střední škole.

Semináře zaměřené na výuku chemie pro středoškolské učitele se konají v budově fakulty na nám. Čs. legií 565 v Pardubicích.


Bližší informace a kontakt:
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
Katedra organické chemie FChT
telefon 466 037 075