Vyhlášení cen a stipendií pro vítězné projekty na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Děkanka Fakulty ekonomicko-správní, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, děkan Fakulty chemicko-technologické a děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vyhlásili

 

cenu děkana/děkanky  pro žáky základních škol v hodnotě 2 000 Kč

a

cenu děkana/děkanky  pro žáky středních škol v hodnotě 4 000 Kč

 

pro účastníky Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje 2009.

Ceny budou uděleny vybranému projektu v rámci hodnotícího řízení, kterého se zúčastní zástupci uvedených fakult, a předány na krajském kole festivalu.

 

Dále děkanka Fakulty ekonomicko-správní, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, děkan Fakulty chemicko-technologické a děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice udělí stipendia třem vítězům festivalu v kategorii pro žáky středních škol, kteří se stanou studenty příslušné fakulty, a to v prvním roce jejich studia na fakultě

 

1 stipendium ve výši 2 400 Kč měsíčně

a

2 stipendia ve výši 800 Kč měsíčně.

 

Příslib přiznání stipendia bude předán na krajském kole festivalu, nositel stipendia se tímto písemným příslibem prokáže v den zápisu do studia na Univerzitě Pardubice.