Ocenění Učené společnosti ČR míří do Pardubic

Učená společnost České republiky udělovala v pondělí 16. května významná ocenění – Cena za vynikající vědecké výsledky v kategorii “středoškolský student” putuje na Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, jejíž studentka Diana Marková zpracovala svoji práci v laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V pondělí 16. května se uskutečnil první den XVII. valného shromáždění Učené společnosti České republiky, jehož program byl ve Velké aule pražského Karolina otevřen i pozvaným hostům. Tento den se nesl ve slavnostním duchu, neboť se udělovala významná ocenění - kromě Medailí Učené společnosti ČR i Ceny za vynikající vědecké výsledky v kategoriích vědecký pracovník, mladý vědecký pracovník, středoškolský student a Ceny pro pedagogy. Ceny předával oceněným předseda Učené společnosti ČR prof. Václav Pačes.

V třetí kategorii bylo oceněno 10 mladých vědců – středoškoláků, kteří převzali ceny za výzkum, jemuž se věnují. Jednou z oceněných byla Diana Marková ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, která zpracovala studii “Pigmenty na bázi CeO2”. Diana Marková je studentkou třetího ročníku a ve svém volném čase se věnovala syntéze a hodnocení pigmentově aplikačních vlastností uvedených sloučenin, které by mohly najít praktické využití jako pigmenty v žádaných oranžových odstínech s vysokou termickou stabilitou. Praktickou část své práce studentka prováděla v laboratořích Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Diana musela nastudovat nejen nové teoretické znalosti, ale také musela zvládnout řadu aplikačních metod, které jsou nezbytné pro získání potřebných výsledků a následné sepsání odborné práce.

Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. z Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické, pod jejímž vedením práce v laboratořích probíhala, získané ocenění doplňuje slovy: “Uvedené ocenění, které v tomto roce, míří do Pardubic, je skvělou reprezentací nejen SPŠCh v Pardubicích, ale také Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a současně je výborným příkladem spolupráce mezi střední školou a univerzitou. Právě díky objevování a výchově mladých vědeckých talentů lze přilákat také další zájemce, kteří se pak v dospělosti dokážou prosadit jako úspěšní badatelé, mnohdy na světové úrovni.”

případné bližší informace:
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie
Fakulta chemicko-technologická
telefon 466 037 185

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz