Staň se na jeden den studentem Fakulty chemicko-technologické

Ve dnech 14. - 16. června tohoto roku si studenti primárně středních škol budou moci podle svého zájmu vybrat libovolnou katedru z Fakulty chemicko-technologické a přihlásit se k jednodennímu studiu.

Pro všechny tyto studenty bude připraven pestrý program - nejrůznější vzdělávací aktivity, laboratorní cvičení, ale i několik mimoškolních akcí, jako je například návštěva menzy a knihovny.

 

Možnost jednodenního studia nabízí:

Katedra analytické chemie

Katedra anorganické technologie

Katedra biologických a biochemických věd

Katedra fyzikální chemie

Katedra obecné a anorganické chemie

Katedra polygrafie a fotofyziky

Společná laboratoř chemie pevných látek

Ústav aplikované fyziky a matematiky

Ústav energetických materiálů

Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Ústav organické chemie a technologie

 

Jako student si můžeš vybrat návštěvu jednoho či více výše uvedených pracovišť. Přihlásit Tě může učitel či ředitel Tvé školy, nebo se můžeš přihlásit sám, a to přímo na e-mailu Petr.Nemec@upce.cz, kde prosím specifikuj kontakt na sebe, školu ze které přicházíš a zvolené pracoviště Fakulty chemicko-technologické. Přihlašování je možné do 19. 5. 2011.

Těšíme se na setkání.
 

termín: 14.6.2011 – 16.6.2011
místo konání: budova Fakulty chemnicko-technologické, Polabiny
pořadatel: Fakulta chenicko-technologická Univerzity Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.
e-mail: Petr.Nemec@upce.cz