Co je klub absolventů a přátel univerzity

KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UNIVERZITY PARDUBICE

Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství.
(HOMO)SOCIALE ANIMAL ET IN COMMUNE GENITUS MUNDUM

Seneca (Be. VII, 1, 7)

Milí absolventi,
bývalí studenti univerzity či její předchůdkyně Vysoké školy chemicko-technologické,
všichni přátelé a příznivci Univerzity Pardubice,
Univerzita Pardubice by s Vámi ráda navázala těsnější vazby, a to prostřednictvím Klubu absolventů a přátel vysoké školy v Pardubicích, jehož záměrem je podpora činnosti a aktivit Univerzity Pardubice a udržování vazeb a kontaktů absolventů a přátel s univerzitou a jejími pracovišti, i mezi sebou navzájem.

Účelem naší vzájemné komunikace je:
informování o činnosti a záměrech univerzity,
pořádání informačních a přátelských setkání a dalších akcí,
případně získávání materiální podpory pro činnost univerzity a jejích fakult.
Můžete s námi vejít v kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: alumni@upce.cz .

Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce?

zasílání univerzitního časopisu, který nese název Zpravodaj Univerzity Pardubice, 
uveřejnění Vašeho příspěvku v univerzitním časopise nebo na webových stránkách univerzity, 
prezentace produktů a služeb Vaší společnosti na univerzitě, účast na odborných přednáškách a akcích fakult a pracovišť univerzity, 
vystoupit s vlastní odbornou přednáškou na odborných pracovištích a katedrách fakult podle Vašeho profesního zaměření, 
účastnit se významných akademických slavností a akcí univerzity (např. udělování čestných titulů “doctor honoris causa“, slavnostních koncertů, vernisáží apod.), 
nabídnout brigádu studentům či pracovní příležitosti absolventům univerzity ve Vaší společnosti, podpora organizování společných odborných projektů či zakázek, 
poskytování odborných informací a odborných publikací vydávaných univerzitou, 
nabídnout stáže, odborné akce, exkurze studentů univerzity na Vašem pracovišti, 
pomoc při organizování absolventských srazů, 
získání upomínkových předmětů univerzity, 
intenzivnější vzájemná komunikace mezi členy klubu, 
finanční podpora činnosti univerzity,
a další dle Vašeho zájmu.

Absolventi UPa

Osobní údaje

Absolvování Univerzity Pardubice případně VŠCHT

Současné zaměstnání

Kontaktní adresa

Formy spolupráce

Před odesláním přihlášky na kurz si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.

true

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI A PŘÍPADNÉ SETKÁNÍ S VÁMI.
 

false
true