Spolupráce s absolventy

Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství.
(HOMO)SOCIALE ANIMAL ET IN COMMUNE GENITUS MUNDUM

Seneca (Be. VII, 1, 7)

Univerzita Pardubice by ráda navázala těsnější vazby se svými absolventy a všemi svými příznivci, a to prostřednictvím činnosti sdružení – klubu absolventů a přátel vysoké školy v Pardubicích, jehož záměrem je podpora činnosti a aktivit Univerzity Pardubice a udržování vazeb a kontaktů absolventů a přátel s univerzitou a jejími pracovišti, i mezi sebou navzájem. 

Obrázek: