UPCE

Spolupráce s absolventy

Vážíme si našich bývalých studentů, našich absolventů i dalších příznivců naší univerzity.

Chcete zůstat s prostředím vaší alma mater v kontaktu?

Navázání oboustranně zajímavé spolupráce s absolventy v celé škále rozmanitých aktivit nám umožňuje další růst a rozvoj.

Nabízíme svým absolventům aktivní spolupráci a udržení vazeb s alma mater i vzájemně mezi sebou. Těsnější kontakt vám zajistí pravidelné znalostní, profesní i osobní obohacování.

V rámci spolupráce nabízíme:

  • čerpání odborných znalostí a aktuálních oborových informací z publikací, přednášek a univerzitou pořádaných akcí,
  • zajištění brigád, stáží, exkurzí studentů či pracovních příležitostí absolventů ve firmách,
  • podílet se na výuce, vystoupit s vlastní přednáškou nebo prezentací produktů a služeb vaší společnosti na univerzitě a jejích fakultách,
  • možnosti odborné aplikované spolupráce prostřednictvím našeho centra transferu technologií a znalostí,
  • organizování společných odborných projektů a zakázek,
  • účast na odborných i společenských akcích nebo absolventských srazech
  • možnost finančně podpořit nebo jinak přispět k obohacení činnosti Univerzity Pardubice

S radostí vás uvítáme v kruhu našich absolventů. Neváhejte nás kontaktovat

Kariérní centrum Univerzity Pardubice

Ing. Helena Volejníková,

Ing.
Helena
Volejníková


Rektorát a celouniverzitní útvary

helena.volejnikova@upce.cz
466 036 138
false