Sebezkušenostní a seberozvojový kurz "Poznej sám sebe"

13. 9. 2021

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - PŘIHLÁŠENÍ PRODLOUŽENO DO 14.9.2021 DO 16:00


KDE: Konferenční centrum Immanuel,

KDY: 16. - 19. 9. 2021

Lektoři:  Mgr. Hana Jelínková a Mgr. Milan Novotný

Intenzivní forma čtyřdenního pobytového sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik.

Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako osobnostní příprava pro budoucí uplatnění na trhu práce.
Frekventanti obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Studenti UPCE mají kurzovné a ubytování zdarma, platí si pouze stravu a zajistí si dopravu.

Začátek: 16.9. 10:00 v místě kurzu (konferenční centrum Immanuel)

Konec: 19.9. 14:00-15:00 v místě kurzu

S sebou si prosím vemte pohodlné oblečení.

Kurz není vhodný pro osoby s diagnostikovaným psychickým onemocněním a pro studenty doktorského studia. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace a přihlášení: Sebezkušenostní a seberozvojový kurz "Poznej sám sebe" | Univerzita Pardubice (upce.cz)