Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

word_map_brain_socio_200735.png

Intenzivní forma čtyřdenního sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik.

Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako osobnostní příprava pro budoucí uplatnění na trhu práce. Jde o intenzivní formu čtyřdenního sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik.

Frekventanti obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz není vhodný pro osoby s diagnostikovaným psychiatrickým onemocněním a pro studenty doktorského studia. Děkujeme za pochopení.

Na co se můžete těšit?

  • psychoterapeutické a projektivní techniky
  • expresivní terapii (arteterapeutického, dramaterapeutického, muzikoterapeutického charakteru)
  • techniky využívající principy hlubinné psychoterapie k osobnímu růstu
  • práci s tělem
  • zážitkovou pedagogiku a psychosociální hry

Lektoři: Mgr. Hana Jelínková, Mgr. Hana Vláčilová

Termín konání: Chystáme pro vás nové termíny podzim 2024, právě běží Seberozvojová skupina více informací zde.

Místo: víceúčelový objekt VO, 01009

Informace: S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení do venkovních a vnitřních prostor.

Přihlášení: hlaste se e-mailem na apupa@upce.cz 

O své neúčasti z důvodu nemoci prosím neprodleně informujte pracovníky poradny předem!!!