Projekty ukončené 2009

Číslo projektu Název projektu Řešitel za UPa Období realizace Celkem
FRVS/2009/1017 Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel Mašek Zdeněk, Ing. 01 - 12/2008 332 000
FRVS/2009/1189 Inovace laboratoře pro výuku elektroniky a elektrotechniky Černý Ondřej, Ing. 01 - 12/2008 280 000
FRVS/2009/1275 Inovace výuky laboratorních cvičení z obecné biochemie zavedením dvou nových úloh: "Elektroforéza sérových bílkovin" a "Stanovení kyseliny askorbové pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí" Kanďár Roman, Mgr., Ph.D. 01 - 12/2008 199 000
FRVS/2009/1403 Vytvoření studijního předmětu Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka Kostková Klára, Mgr. 01 - 12/2008 107 000
FRVS/2009/1445 Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření Šimánek Jiří, Ing. 01 - 12/2008 350 000
FRVS/2009/1527 Inovace laboratorních cvičení ochrany životního prostředí Dušek Libor, Ing., Ph.D. 01 - 12/2008 131 000
FRVS/2009/1617 Inovace předmětu Multimedia pro učitele Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 01 - 12/2008 96 000
FRVS/2009/1643 Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II Sedlák Pavel, Mgr., Ph.D. 01 - 12/2008 122 000
FRVS/2009/187 Inovace předmětu "Laboratorní techniky pokročilých laboratorních syntéz" Vinklárek Jaromír, doc. Ing., Dr. 01 - 12/2008 144 000
FRVS/2009/2456 Inovace předmětu Manažerské kvantitativní metody Machač Otakar, doc. Ing., CSc. 01 - 12/2008 57 000
FRVS/2009/2479 E-learningový kurz rozvíjející komunikativní dovednosti v anglickém jazyce pro zdravotnická studia Krčmář Petr, Mgr. 01 - 12/2008 99 000
FRVS/2009/27 Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu Hub Miloslav, Ing., Ph.D. 01 - 12/2008 89 000
FRVS/2009/317 Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace Hurtová Alena, Ing. 01 - 12/2008 1 088 000
FRVS/2009/331 Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech Škvrňáková Jana, Mgr. 01 - 12/2008 1 618 000
FRVS/2009/398 Komplexní systém dodávání dokumentů akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Pardubice Jankovská Blanka, Ing. 01 - 12/2008 142 000
FRVS/2009/483 Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Separace a identifikace enzymů" Čegan Alexander, doc. Ing., CSc. 01 - 12/2008 190 000
FRVS/2009/560 Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history. Inovace magisterského programu Historie, oboru Kulturní dějiny Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 01 - 12/2008 150 000
FRVS/2009/609 Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII. Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 01 - 12/2008 97 000
FRVS/2009/611 Zřízení víceúčelové počítačové učebny pro modernizaci výuky oboru Polygrafie Kaplanová Marie, prof. RNDr., CSc. 01 - 12/2008 1 742 000
FRVS/2009/667 Inovace a rozvoj bezpečnosti vnitřní datové sítě včetně řešení vzdáleného přístupu uživatelů k aplikacím podporujícím vzdělávání na Univerzitě Pardubice Klápšťová Olga, Ing. 01 - 12/2008 1 913 000
FRVS/2009/705 Modernizace laboratoří z chemického inženýrství Jiránková Hana, Ing., Dr. 01 - 12/2008 1 512 000
FRVS/2009/794 Příprava laboratorní úlohy "Studium termického chování skel" VOSEJPKOVÁ Kateřina, Ing. 01 - 12/2008 91 000
FRVS/2009/820 Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 01 - 12/2008 1 777 000