Rozhovor s chemikem Miloslavem Slezákem o ekologii

17. 7. 2018

Působí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, velká část jeho profesního života je spojena s chemickým průmyslem. Ing. Miloslav Slezák, CSc. se po odborné stránce dlouhodobě zabývá zpracováním odpadních vod, ale i mnoha dalšími technologiemi životního prostředí. Za práci na poli chemických technologií obdržel významnou Cenu Viktora Ettela.

Ing. Miloslav Slezák působil od 60. let ve společnosti Synthesia, a.s., a podílel se na výzkumu a vývoji armádních i civilních výbušnin. Na fakultě chemicko-technologické působí od roku 1997, kdy jako externista začal učit dvousemestrální předmět Ekologické aspekty chemických technologií a zpracování odpadů. Studentům tak předává své zkušenosti, které získal ze svého působení právě v chemickém průmyslu.

„Oblast čištění odpadních vod se změnila dosti výrazně. Došlo k masové výstavbě čistíren odpadních vod i v menších obcích a s tím souvisejícím rozšířením kanalizační sítě. V současnosti má kanalizaci již 85 % obyvatel České republiky,“ říká Ing. Miloslav Slezák.

Nejen o odpadních vodách, ale také kvalitě vody v Pardubicích či třídění odpadu je rozhovor s Ing. Miloslavem Slezákem.

Rozhovor v plném znění si můžete přečíst na stránkách e-Zpravodaje.

 

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa