Projekt

Vliv měnících se ekonomických a sociálních faktorů na současné tržní prostředí

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Vít Jedlička Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Marcela Kožená Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková Ph.D.
prof. RNDr. Viera Pacáková Ph.D.
Ing. Josef Novotný Ph.D.
Ing. František Sejkora Ph.D.
Ing. Michal Kuběnka Ph.D.
Ing. Irena Honková Ph.D.

Současné tržní prostředí je velice turbulentní vlivem regionálních, ale i globálních změn, kterým jsou vystaveny všechny ekonomické subjekty. Vykazuje nové sociální a ekonomické charakteristiky promítající se v sociální problematice i v oblasti podnikové ekonomiky, finančního řízení, investic, daní a účetnictví. V ekonomické oblasti se aktuální změny dotýkají efektivnosti a výkonnosti podnikatelských subjektů, což se odráží v jejich konkurenceschopnosti. V sociální oblasti se stále výrazněji projevují demografické vlivy, se kterými se musí vyrovnávat nejen management podniků, ale i ostatní účastnicí trhu jakou jsou zdravotnická zařízení, pojišťovny a finanční instituce. Synergický efekt ekonomických a sociálních změn se může projevovat pozitivně i negativně. Z toho vyplývá, že je nutné hledat, popsat a vyhodnotit vlivy z vnějšího a vnitřního prostředí uvedených subjektů, a proto řešitelský kolektiv využije vědecké metody k analýze těchto změn a k odhalení důvodů, které k nim vedly. Z toho vyplynou doporučení pro omezení hrozeb a využití příležitostí i pro eliminaci slabých stránek sledovaných ekonomických subjektů a rozvoj jejich potenciálu.