Projekt

Nové kryty ran pro chronické rány

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Radim Hrdina CSc.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Ladislav Burgert CSc.
Ivana Šimková
Ing. Fouzy Ramadan Ali Alafid

Projekt předpokládá přípravu tří funkčních vzorků nových krytů pro hojení chronických ran, které vykazují alkalické pH. Kryty ran budou založeny na biokompatibilních polysacharidech, ze kterých budou připravena staplová nano až mikrovlákna, která budou dále obsahovat desinfekční prostředky, aditiva pro okyselení rány a další biologicky aktivní látky podporující hojení. Funkční vzorky budou testovány jednak na antimikrobiální účinnost (laboratoře FChT), dále projekt předpokládá testování těchto vzorků (formou subdodávek) ?in vivo? na pokusných zvířatech. Finálně pak patentová ochrana prokazatelně účinných krytů chronických ran.