Projekt

Včasná detekce karcinomu pankreatu na základě lipidomické analýzy vzorků krve s použitím hmotnostní spektrometrie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Michal Holčapek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Robert Jirásko Ph.D.
Ing. Michaela Chocholoušková
Denise Wolrab Dr.
Ing. Ondřej Peterka
Ing. Zuzana Vaňková
Mgr. Ing. Jakub Idkowiak

Karcinom pankreatu patří mezi onemocnění s nejvyšší mortalitou, u kterého je hlavním problémem pozdní diagnóza. V současné době nejsou v klinické praxi k dispozici žádné dostatečně přesné a spolehlivé neinvazivní metody detekující toto onemocnění v raných fázích, což je základní předpoklad pro úspěšnou léčbu. Naše metoda nabízí možnost včasného screeningu rakoviny slinivky na základě analýzy lipidového profilu krevních vzorků. Hlavní cíl projektu je automatizace a ověření zjednodušené metodiky pro cílenou analýzu dysregulujících lipidů aplikovatelnou v klinické praxi.