Projekt

Kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod a zemin

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Trvání:01.05.20 - 30.04.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Petra Peroutková
Interní spoluřešitelé:Ing. Jiří Palarčík Ph.D.

Bude navržen a otestován kombinovaný postup eliminace chloracetanilidových pesticidů z kontaminovaných vod a dále bioremediační přístup určený k dekontaminaci zemin. Kombi. technologie založená na fyz.-chem. a bio. postupech bude doplněna vývojem zařízení vhodného pro jednoduchou reálnou aplikaci tohoto postupu. Během řešení projektu budou použity a ověřeny analytické techniky nutné pro stanovení chloracetanilidových pesticidů, a jejich transformačních produktů, ve studovaných matricích. Účinnost a vhodnost navržených postupů bude hodnocena nejen na základě eliminace chloracetanilidových pesticidů, ale také na základě ekotoxikologického hodnocení. V neposlední řadě bude pomocí molekulárních metod provedena identifikace zástupců mikrobiomu půdy a vody před a po provedení bioremed. zásahů.