Projekt

Podpora výuky připravovaného oboru Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Vladimír Němec Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Martin Novák Ph.D.

Cílem otevření nového oboru je rozšířit portfolio Dopravní fakulty Jana Pernera a Univerzity Pardubice. Nutnou podmínkou je vytvořit na půdě DFJP vhodné prostředí pro výuku. Toto prostředí je možné vytvořit laboratoří (resp. učebnou) specializující se na konstrukční prvky letadel. V současnosti DFJP disponuje ?pouze? špičkovými odborníky bez jakékoliv technické základny. Technická základna umožní těmto odborníkům realizovat výuku v oborech vázajících se k letecké dopravě. Velmi důležité je vytvořit jako technickou základnu, která bude speciálně vybavena pro výuku odborníků v letecké dopravě. Nový obor je také připravován ve vazbě se vznikem Katedry letecké dopravy (leden 2020).