Projekt

Zkvalitnění vzdělávacího procesu na DFJP v souladu s požadovaným profilem absolventů studijních programů v rámci předmětů Logistika I a II a Zelená logistika skrz interakci teorie a praxe (2. etapa)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Jan Chocholáč Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Roman Hruška Ph.D.

V rámci projektu budou realizovány tři vybrané specializované odborné exkurze, které jsou specificky zaměřeny na problematiku logistických procesů v sektoru strojírenského a potravinářského průmyslu a průmyslu služeb, včetně minimalizování negativních environmentálních dopadů logistických procesů. První dvě exkurze budou realizovány v rámci jednoho dne, jedná se o odbornou exkurzi do strojírenského podniku ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v Plzni, který se zabývá výrobou vozidel pro veřejnou dopravu, a o odbornou exkurzi do pivovaru Plzeňský Prazdroj, a.s. v Plzni, protože odvětví pivovarnictví má v České republice dlouholetou tradici a důležité jsou i logistické procesy, která napomáhají k získání a udržení konkurenční výhody na trhu. Třetí exkurze bude realizována v rámci jednoho dne, jedná se o odbornou exkurzi na Letiště Václava Havla Praha, kde se studenti v rámci skupinové exkurze na trase 2 seznámí s exteriéry letiště a záchrannou požární stanicí na největším českém letišti.